Ανάδειξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Το πακέτο υπηρεσιών που παρέχουμε, είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να εκπληρώνει την ανάγκη προσαρμογής των επιχειρήσεων σε ένα συνεχώς εναλλασσόμενο διεθνές περιβάλλον, να καθορίζει σωστά τις δραστηριότητες και τις κατευθύνσεις μακροπρόθεσμα, να επιτυγχάνει την συνεχή δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων από την προσφορά νέων ελκυστικών τουριστικών υπηρεσιών και τέλος να βελτιώσει τον βαθμό ικανοποίησης των επισκεπτών τονίζει σε συνέντευξη στο ΚΡΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ο κ. Δημήτρης Κομένι Υπεύθυνος Τουριστικής Ανάπτυξης της Alter View.


Ποιές ανάγκες στο Τουρισμό καλύπτει η ALTER VIEW;
H Alter View ασχολείται με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, προσφέροντας πρωτοποριακές και εναλλακτικές προτάσεις για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα των επιχειρήσεων που ασχολούνται στον τουριστικό τομέα. Στόχος μας είναι να καλύψουμε εάν όχι όλες τις ανάγκες των επιχειρήσεων, τις περισσότερες. Συνοπτική αποτύπωση των προσφερόμενων υπηρεσιών μας:

 1. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Τουρισμού για Προορισμούς
  Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός για την Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη, θα καθοδηγήσει τους Δημόσιους Φορείς στην σωστή πορεία ώστε να κατανοήσουν το πως λειτουργεί σωστά ένας Destination Manager. Η μεθοδολογία έρευνας και η στρατηγική προσέγγισης, σχεδιάζετε ξεχωριστά για τον κάθε ένα προορισμό. Ο Σχεδιασμός Ανάπτυξης και Προβολής Προορισμών αφορά τις Περιφέρειες, τους Δήμους καθώς και μικρότερες περιοχές.
 2. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Λειτουργίας Επιχειρήσεων, έπειτα από διενέργεια εποπτείας και ελέγχου
  • Κοινόχρηστων χώρων, των χώρων εστίασης καθώς και των δωματίων (βλάβες, καθαριότητα, αρχιτεκτονική δομή, αισθητική, κλπ.)
  • Εξοπλισμού
  • Ηλεκτρονικών Συστημάτων
  • Προσφερόμενων Υπηρεσιών
  • Κοστολόγησης των Παρεχόμενων Υπηρεσιών
  • Τιμολογιακών Πολιτικών
  • Οργανογράμματος του Ξενοδοχείου – Κατάρτιση και Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού
 3. Υπηρεσίες Διαφήμισης και Προώθησης Πωλήσεων
  • Δημιουργία νέας ή αναβάθμιση υπάρχουσας ιστοσελίδας
  • Search Engine Optimization & Content Marketing – Google & Facebook Ads
  • Smart Apps – Σουίτα εφαρμογών επικοινωνίας που φορτώνεται στο κινητό του πελάτη σας ή σε άλλες δικτυακές συσκευές
  • Προτάσεις για Β2Β συναντήσεις με επαγγελματίες του τουρισμού και δημοσιογράφους, για διοργάνωση Fam and Press Trips
 4. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Χρηματοδότησης
  • Διερεύνηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων και ενημέρωση
  • Σύνταξη και υποβολή επενδυτικού σχεδίου όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα
  • Σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας
  • Αξιοποίηση των βέλτιστων πηγών χρηματοδότησης
  • Παρακολούθηση και διαχείριση του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου
 5. Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού
  • Βίντεο Τουριστικής – Ξενοδοχειακής Προβολής
  • Φωτογραφίες
  • Τηλεοπτικά – Διαδικτυακά σποτ
  • Βιντεοσκοπήσεις Εκδηλώσεων
  • Εναέριες Βιντεοσκοπήσεις
 6. Παροχή Αναγνωρίσιμων «Eco-Label»
  • Προσδιορισμός κριτηρίων
  • Προσδιορισμός των αποκλίσεων
  • Προγραμματισμός για διόρθωση των αποκλίσεων
  • Προετοιμασία και υποβολή αίτησης απονομής σήματος
 7. Διοργάνωση Εκδηλώσεων – Σεμιναρίων – Συνεδρίων
  • Επιλογή και ενοικίαση των χώρων και των τεχνικών επικοινωνίας
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση της προώθησης σε επιλεγμένο κοινό
  • Αποστολή έντυπων ή και ηλεκτρονικών προσκλήσεων
  • Γραμματειακή υποστήριξη και μεταφραστικές υπηρεσίες
  • Τήρηση ή και έκδοση πρακτικών
  • Σύνταξη και αποστολή δελτίων τύπου
  • Δημοσιογραφική κάλυψη
  • Ενοικίαση Εξοπλισμού
  • Παραγωγή και επεξεργασία βίντεο εκδήλωσης

Πως η ALTER VIEW στηρίζει τις τουριστικές επιχειρήσεις;
Οι επιστημονικές γνώσεις και η εμπειρία των συνεργατών μας στον τομέα τους, εξασφαλίζουν το καλύτερο δυνατό πακέτο υπηρεσιών για επιχειρήσεις και Δημόσιους φορείς. Διαθέτουμε καταξιωμένους συνεργάτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι οποίοι συνέχεια αναπτύσσουν το γνωστικό τους αντικείμενο και παρακολουθούν την αγορά και τις τάσεις της, έτσι ώστε να μπορούν να προσφέρουν άριστες και καινοτόμες υπηρεσίες. Το πακέτο υπηρεσιών που παρέχουμε, είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να εκπληρώνει την ανάγκη προσαρμογής των επιχειρήσεων σε ένα συνεχώς εναλλασσόμενο διεθνές περιβάλλον, να καθορίζει σωστά τις δραστηριότητες και τις κατευθύνσεις μακροπρόθεσμα, να επιτυγχάνει την συνεχή δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων από την προσφορά νέων ελκυστικών τουριστικών υπηρεσιών και τέλος να βελτιώσει τον βαθμό ικανοποίησης των επισκεπτών.

Πως επιδρά το περιβάλλον στις επιχειρήσεις του κλάδου;
Ο τουρισμός είναι ένα σύνθετο φαινόμενο, το οποίο έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών επιστημών. Το βασικό στοιχείο και ή κινητήρια δύναμη για την δημιουργία του τουριστικού φαινομένου είναι ο τουρίστας – καταναλωτής. Η τουριστική βιομηχανία ή πιο ορθά διατυπωμένα, το «τουριστικό σύστημα» προσδιορίζεται και ταυτόχρονα επηρεάζεται από τα στοιχεία που το συνθέτουν, τα όποια είναι ο τουριστικός προορισμός, οι τουριστικές επιχειρήσεις και οι τουριστικές οργανώσεις. Εκτός από τα στοιχεία αυτά, ταυτόχρονα πραγματοποιείται μια αλληλεπίδραση και σύνδεση των επιδράσεων με άλλα περιβάλλοντα. Με αλλά λόγια ο τουρισμός σαν περιβάλλον, χαρακτηρίζεται από την αλληλεξάρτηση του με άλλα ανώτερα περιβάλλοντα, τα σημαντικότερα από τα όποια είναι το οικονομικό, το τεχνολογικό, το κοινωνικό και το πολιτικό. Σύμφωνα με αυτή την αμφίδρομη σχέση του τουριστικού περιβάλλοντος με τα υπόλοιπα περιβάλλοντα, μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό πως ο τουρισμός έχει μεγάλη επίδραση στο οικονομικο-πολιτικό περιβάλλον της χώρας μας.

Ποιά η πρόβλεψη για την πορεία του τουρισμού;
Ο τομέας του τουρισμού είναι ο κυρίαρχος μοχλός ανάπτυξης της χώρας μας εδώ και
αρκετά χρόνια. Η Ελλάδα έχει αποδείξει την αντοχή της και την δυναμική τους στην Ευρωπαϊκή και διεθνή τουριστική αγορά, κατακτώντας την αναγνώριση ενός δελεαστικού προορισμού. Ετήσια στατιστικά δεδομένα των τελευταίων χρόνων δείχνουν την αύξηση της επισκεψιμότητας και της μέσης πληρότητας των ξενοδοχείων. Ωστόσο, ανεξάρτητα από την θετική πορεία που προβλέπεται για τον τουρισμό τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με τις προβλέψεις για μεγαλύτερο αριθμό αφίξεων στην χώρα μας, παραμένουν ακόμα περιθώρια βελτίωσης των υπηρεσιών των ξενοδοχειακών μονάδων λόγω των απαιτήσεων της αγοράς, των νέων τάσεων και του διεθνούς ανταγωνισμού στην τουριστική προσφορά. Παράλληλα οι Δημόσιοι Φορείς που ασχολούνται με τον σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης και προβολής της χώρας πρέπει να θέσουν ως στόχο την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος καθώς και την ανάδειξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από τα στατιστικά δεδομένα για την πολύ χαμηλή Μέση Κατά Κεφαλή Τουριστική Δαπάνη (520 €) στην Ελλάδα σε σχέση με τους ανταγωνιστικούς προορισμούς.

Ποιά η συμβολή της ALTER VIEW στην τουριστική ανάπτυξη;
Αν αναζητήσει κάποιος την έννοια της τουριστικής ανάπτυξης θα βρει πολλές προσεγγίσεις και πολλούς ορισμούς. Η ανάπτυξη σαν όρος δηλώνει μια αλλαγή ή πιο συγκεκριμένα μια διαδικασία αλλαγών, όμως σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να δηλώνει απλώς μια ιδέα. Η Alter View παρέχει μεγάλη ποικιλία επιλογών και προσεγγίσεων για τον σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης, οι οποίες εφαρμόζονται συνήθως σε συνδυασμό για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων για κάθε προορισμό ξεχωριστά. Ο σχεδιασμός μας περιλαμβάνει την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης τουριστικού περιβάλλοντος, την επιστημονική ανάλυση του τουριστικού συστήματος. Μετά την συλλογή των απαραίτητων στοιχειών και δεδομένων, εξάγουμε συμπεράσματα για τις θετικές ή αρνητικές επιδράσεις της τουριστικής ανάπτυξης στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Το σχέδιο ανάπτυξης περιλαμβάνει άξονες δράσεις που αφορούν:
• Μια δέσμη ελκυστικών και ώριμων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών με σκοπό την αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των επισκεπτών και την
βελτίωση της επισκεψιμότητας της περιοχής (Αναβάθμιση και εμπλουτισμός του μοντέλου «3S» ( Sea – Sun – Sand).
• Ένα σύνολο νέων – εναλλακτικών θεματικών τουριστικών Προϊόντων και προτάσεις για Ανάπτυξη – Προώθηση – Δημιουργία ειδικών προϊόντων.
• Δέσμη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος – Τήρηση της φέρουσας ικανότητας.
• Σχέδιο δράσεων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής μελέτης μέσα από την προβολή και διαφήμιση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Σπουδές – Γνώσεις
Αριστούχος απόφοιτος της σχολής Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Διπλωματική εργασία: «Κύκλος Ζωής Τουριστικού Προορισμού και Τμηματοποίηση Τουριστικής Αγοράς».
Επαγγελματική Δραστηριότητα
• Υπεύθυνος προβολής/προώθησης & ανθρωπίνου δυναμικού σε αναπτυσσόμενη επιχείρηση στον χώρο της εστίασης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
• Περιφέρεια Αττικής Διεύθυνση Τουρισμού: Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης και Τμήμα Τουριστικής Προβολής έως το 2019.
• Ειδικός ερευνητής σε θέματα του Τουρισμού: Εξειδικευμένες γνώσεις στην Τουριστική Ανάπτυξη, το Τουριστικό Μάνατζμεντ και το Τουριστικό Μάρκετινγκ.
Ψηφιακές Δεξιότητες
• Προγράμματα Διαχείρισης Ξενοδοχείου.
• Διεθνή Συστήματα Κρατήσεων: Galileo.
• Ενσωματωμένο λογισμικό εφαρμογών για την Τουριστική Βιομηχανία: Metabyte.

Επιστροφή στο 2ο τεύχος

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω