Απαλλαγή δημοτικών τελών

Ο Δήμος Μαλεβιζίου σύμφωνα με την 114/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και  την 7302/2020 έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης ως προς την νομιμότητα της απόφασης, καλεί  όλους τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που είχαν  διακόψει τη δραστηριότητά τους για όσο διάστημα ίσχυσαν οι περιορισμοί των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού (covid–19)  να αιτηθούν  την απαλλαγή τους από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού υποβάλλοντας ηλεκτρονικά την αίτησή τους στη διεύθυνση [email protected], επισυνάπτοντας:
• Αντίγραφο πρόσφατου (τελευταίου) εξοφλημένου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.
• Ε9 για ιδιόκτητα ακίνητα ή πρόσφατο μισθωτήριο για μισθωμένα ακίνητα.
• Αποδεικτικά για το χρόνο διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης – έντυπο δήλωσης αναστολής που υποβλήθηκε στο πρόγραμμα Εργάνη, από το οποίο προκύπτουν οι ΚΑΔ της επιχείρησης και τεκμαίρεται η ολοσχερής διακοπή της λειτουργίας της.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω