Ασφαλιστικά συμβόλαια Ηνωμένου Βασιλείου

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων – ΕΑΑΕΣ (European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA), εξέδωσε οδηγίες για όσους διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής ή σύνταξη από το Ηνωμένο Βασίλειο,
Ειδικότερα επισημαίνει ότι αποχωρώντας το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον «Τρίτη χώρα», δεν αποτελεί μέρος των οικονομικών δομών της ΕΕ και αυτό μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο θα εξυπηρετηθεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή η σύνταξή στο μέλλον.
Ο οδηγός της EIOPA απευθύνεται σε όσους:
• Διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής* ή ατομικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που έχουν συνάψει με ασφαλιστή που έχει άδεια λειτουργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο**, ή σχεδιάζουν να συνάψουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.
• Ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά σχεδιάζουν να μετακομίσουν στην ΕΕ, ή ζουν ήδη στην ΕΕ.
Συγκεκριμένα ο οδηγός:
1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΣΑΣ Ή ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΉ ΣΑΣ
Σε περίπτωση που δεν έχουν ήδη έρθει σε επαφή μαζί σας, επικοινωνήστε ο ίδιος με τον ασφαλιστή σας ή τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή σας στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Βεβαιωθείτε ότι ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής σας εξακολουθεί να είναι σε θέση να παρέχει χρηματοοικονομικές συμβουλές όταν είστε κάτοικος της ΕΕ (ακόμη και εάν τις παρέχει διαδικτυακά).
Ρωτήστε τα εξής: Έχει θεσπίσει ο ασφαλιστής σας στο Ηνωμένο Βασίλειο μέτρα που διασφαλίζουν ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας ή η σύνταξή σας μπορούν να συνεχίσουν να εξυπηρετούνται;
Θα μπορούσαν να υπάρξουν δυσκολίες στην εξυπηρέτηση του ασφαλιστήριου συμβολαίου σας ή άλλων παρεχόμενων τρεχουσών υπηρεσιών.
Πρέπει να έχετε υπόψη τα εξής:
Ο ασφαλιστής ή ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής σας πρέπει πάντα να ενεργούν προς το συμφέρον σας. Υποχρεούνται να παρέχουν σαφείς και έγκαιρες πληροφορίες.
Οι ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάγονται στην αρμοδιότητα των ρυθμιστικών αρχών του ΗΒ. Σε περίπτωση διαφοράς με τον ασφαλιστή σας/τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή σας, ενδέχεται να μην μπορείτε να προσφύγετε σε Διαμεσολαβητή ή σε δικαστήριο στη χώρα διαμονής σας.
2. ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΘΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ
Ελέγξτε το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας ή τα συνταξιοδοτικά έγγραφα Ποιος είναι ο ασφαλιστής σας, πού έχει άδεια λειτουργίας ο ασφαλιστής.
Ενημερωθείτε για τους κανόνες που ισχύουν στην χώρα της ΕΕ στην οποία μετακομίζετε ή στην οποία ήδη ζείτε, καθώς οι κανόνες αυτοί θα μπορούσαν να επηρεάσουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας ή τη σύνταξή σας.
Μιλήστε με τον φοροτεχνικό σύμβουλό σας. Η αλλαγή χώρας διαμονής μπορεί να επηρεάσει την επιλεξιμότητά σας για φορολογικές ελαφρύνσεις σε σχέση με τις επενδύσεις σας ή τις αποταμιεύσεις σας.
Μην ξεχνάτε
Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας, ενδέχεται να πρέπει να καταβάλετε κάποια επιπλέον έξοδα και επιβαρύνσεις.
Η αλλαγή παρόχου ενδέχεται επίσης να επηρεάσει την ικανότητά σας να συνάψετε νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ή νέο ασφαλιστήριο σε συγκρίσιμη τιμή, εάν η υγεία σας έχει επιδεινωθεί εν τω μεταξύ.
Θα μπορούσε να επηρεαστεί η ικανότητά σας να αυξήσετε το ποσό της κάλυψης/της εξοικονόμησης ή να τροποποιήσετε ορισμένες από τις επενδύσεις στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας
3. ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΤΕΣ
Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την ΕΕ και αυτό μπορεί να συνεπάγεται ορισμένες αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης του ασφαλιστήριου συμβολαίου ή της σύνταξής σας.
Εάν κάποιος επικοινωνήσει μαζί σας προσφέροντας τις συμβουλές του, διαβάστε προσεκτικά τις λεπτομέρειες εάν οι συμβουλές παρέχονται εγγράφως και, κυρίως, μην δεχθείτε καμία πίεση για να λάβετε βιαστική απόφαση.
Ελέγξτε ότι καθένας που σας προσφέρει συμβουλές ή χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες έχει τη σχετική άδεια λειτουργίας στη χώρα της ΕΕ στην οποία μετακομίζετε ή ζείτε ήδη.
Ενδείξεις απάτης
• Η προσφορά μοιάζει πολύ καλή για να είναι αληθινή.
• Άσκηση μη αναγκαίας πίεσης για καταγγελία σύμβασης ή για σύναψη νέας σύμβασης.
• Σας ζητούν να αποκαλύψετε προσωπικές πληροφορίες π.χ. Όνομα χρήστη, μυστικό κωδικό, προσωπικά ή χρηματοοικονομικά δεδομένα.
Προσοχή στα αιφνιδιαστικά τηλεφωνήματα για προσέλκυση πελατών και στα ηλεκτρονικά μηνύματα ή τις επιγραμμικές υπηρεσίες, ιδίως εάν δεν τα έχετε ξαναχρησιμοποιήσει.
Πρέπει να σημειωθεί πως η EIOPA είναι ένα ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε ένας από τους οργανισμούς της ΕΕ που εκτελούν συγκεκριμένα νομικά, τεχνικά ή επιστημονικά καθήκοντα και παρέχουμε συμβουλές βάσει αποδεικτικών στοιχείων. Με αυτόν τον τρόπο, βοηθάμε στη διαμόρφωση ενημερωμένων πολιτικών και νόμων σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο.
Είναι μία από τις τρεις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές. Οι άλλες δύο είναι η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ).
* Το παρόν έγγραφο δεν εξετάζει άλλους τύπους βραχυπρόθεσμης ασφάλισης, π.χ. ασφάλιση αυτοκινήτου. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα εν λόγω ασφαλιστήρια συμβόλαια, επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας/τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή σας.
* * Αυτό ισχύει και για τα βρετανικά υπερπόντια εδάφη, όπως το Γιβραλτάρ.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω