Διεθνές Συνέδριο Αιματολογίας

H Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων (ΔηΤΟΒ) Κρήτης της Αιματολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) θα παρουσιάσει στο Διεθνές Συνέδριο Αιματολογίας στην Ευρώπη (25th EHA Annual Congress 11-21 Ιουνίου 2020) τα πρώτα αποτελέσματα από το Πρόγραμμα τα οποία αφορούν τη διερεύνηση των αντιγόνων ιστοσυμβατότητας του πληθυσμού της Κρήτης.
Ειδικότερα η ανάλυση των πρώτων αποτελεσμάτων, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), δείχνουν ότι τα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας του πληθυσμού της Κρήτης διαφέρουν σημαντικά από τα αντίστοιχα της Ευρωπαϊκής Δεξαμενής Δοτών Μυελού.
Τα δεδομένα αυτά αναδεικνύουν τη δυσκολία ανεύρεσης συμβατών δοτών σε αιματολογικούς ασθενείς από την Κρήτη και τονίζουν τη σημαντικότητα της ΔηΤΟΒ Κρήτης για τη δημιουργία αποθέματος μονάδων ομφαλικού αίματος όχι μόνο για την Παγκόσμια Δεξαμενή αλλά και για τον πληθυσμό της Κρήτης.
Τονίζουν, επίσης, την ανάγκη ανάπτυξης/επέκτασης πολιτικών Υγείας για προσέλκυση δοτών αιμοποιητικών κυττάρων από την Κρήτη κάτι που η ΔηΤΟΒ Κρήτης θα συνεχίσει να κάνει σε συνεργασία με τις Αρμόδιες Αρχές.
Μάλιστα, η Αιματολογική του ΠΑΓΝΗ, σε συνεργασία με την Αιμοδοσία, λειτουργεί πλέον και ως Κέντρο Συλλογής Δοτών για να διευκολύνονται οι Δότες από την Κρήτη.
Κατά την τρέχουσα περίοδο κοινωνικής αποστασιοποίησης, η ΔηΤΟΒ συνεχίζει το έργο της. Συγκεκριμένα:
• Οι μελλοντικοί γονείς έχουν την δυνατότητα παρακολούθησης των διαδικτυακών σεμιναρίων για τη δωρεά ομφαλικού αίματος.
• Συνεχίζεται απρόσκοπτα η παράδοση και επεξεργασία των μονάδων ομφαλικού αίματος.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω