Διεθνείς Διακρίσεις & Δραστηριότητες

Διπλή διεθνή διάκριση του Νεκτάριου Ταβερναράκη,
Προέδρου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Κρήτης, με την εκλογή του ως Αντιπρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council – ERC) και ως Διακεκριμένο Μέλος του Αμερικανικού Οργανισμού για την Προώθηση της Επιστήμης (American Association for the Advancement of Science
– AAAS)

Εκλέχτηκε ομόφωνα Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council – ERC) και ηγείται των δράσεων του ERC στον τομέα των Βιοϊατρικών Επιστημών, ο Νεκτάριος Ταβερναράκης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ακαδημαϊκός, Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.
Ο καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης δήλωσε: «Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή για την εκλογή μου στη θέση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, στον Τομέα των Βιοϊατρικών Επιστημών. Έχοντας ο ίδιος βιώσει, ως επιχορηγούμενος ερευνητής, την επίδραση και τις σημαντικότατες ευεργετικές συνέπειες που έχει το ERC στο ερευνητικό οικοσύστημα της Ευρώπης, θέλω, κι εγώ με τη σειρά μου, να συνεισφέρω με όλες μου τις δυνάμεις στην προώθηση της αποστολής του ERC, από τη θέση του Αντιπροέδρου. Το ERC, πέρα από ένα απόλυτα επιτυχημένο εγχείρημα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ιδεώδους, αποτελεί και ένα λαμπρό παράδειγμα, του πώς η συνετή επένδυση στην έρευνα αιχμής μπορεί να επιφέρει πολλαπλά και σημαντικά οφέλη για την κοινωνία και την επιστημονική κοινότητα. Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά με τους συναδέλφους μου στο Επιστημονικό Συμβούλιο, και στους τρεις τομείς, με στόχο να υπηρετήσουμε την επιστήμη, έχοντας ως γνώμονα τη συνέχιση της πολύτιμης παράδοσης του ERC, στην προώθηση της αριστείας και της έρευνας υψηλής ποιότητας. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η ανάγκη για την υποστήριξη της βασικής έρευνας αιχμής, γίνεται ακόμα πιο επιτακτική. Είναι αυτή η στρατηγική που μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστικές προοπτικές για την αντιμετώπιση των τεράστιων σύγχρονων προκλήσεων και να εξασφαλίσει την προστασία του κόσμου μας από απρόβλεπτες απειλές».
Πρέπει να σημειωθεί ότι ο καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης είναι ο πρώτος και ο μοναδικός Έλληνας που εκλέγεται Αντιπρόεδρος του ERC, έχοντας διανύσει μια λαμπρή επιστημονική και διοικητική πορεία, με ουσιαστική συμβολή στην επιστημονική έρευνα αιχμής και σημαντικές πρωτοβουλίες για την προώθηση της αριστείας και της καινοτομίας. Η εξαιρετική αυτή διάκριση αποτελεί μια ακόμα αναγνώριση της επιστημονικής ποιότητας και του υψηλού επιπέδου έρευνας που διεξάγεται στο ΙΤΕ.
Το Επιστημονικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησης του ERC και συγκροτείται από 22 επιφανείς επιστήμονες και ακαδημαϊκούς που χαίρουν διεθνούς αναγνώρισης και εκπροσωπούν την ευρωπαϊκή επιστημονική κοινότητα. Κύρια αποστολή του είναι η χάραξη της στρατηγικής του ERC, η επιλογή αξιολογητών για τις προτάσεις που κατατίθενται προς χρηματοδότηση από το ERC και η προώθηση της δημιουργικότητας και της καινοτόμου έρευνας. Ο Πρόεδρος του ERC προεδρεύει του Επιστημονικού Συμβουλίου, με την υποστήριξη τριών Αντιπροέδρων που εκπροσωπούν τους τρεις τομείς του ERC: των Βιοϊατρικών Επιστημών, των Φυσικών Επιστημών και Μηχανικής, και των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Οι Αντιπρόεδροι, που εκλέγονται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του ERC, είναι ταυτόχρονα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ERC, το οποίο εποπτεύει την εφαρμογή της στρατηγικής που έχει θεσπίσει το Επιστημονικό Συμβούλιο.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, που ιδρύθηκε το 2007 από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιλέγει και χρηματοδοτεί τους καλύτερους και πιο δημιουργικούς ερευνητές, οποιασδήποτε εθνικότητας και ηλικίας, για να υλοποιήσουν τα έργα τους στην Ευρώπη. Από το 2007, περίπου 10.000 κορυφαίοι ερευνητές έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση -μέσω ανοιχτών και διεθνώς ανταγωνιστικών διαδικασιών- ενώ περισσότερα από 110.000 άρθρα, που αναγνωρίζουν την υποστήριξη του ERC, έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Επιστήμονες που έχουν χρηματοδοτηθεί από το ERC έχουν αποσπάσει βραβεία διεθνούς κύρους, μεταξύ των οποίων 7 Βραβεία Νόμπελ, 4 Μετάλλια Φιλντς (Fields Medals) και 5 Βραβεία Βολφ (Wolf Prize). Το ERC έχει επιτρέψει σε ερευνητές να ακολουθήσουν πολλά υποσχόμενες οδούς που οδηγούν σε ρηξικέλευθες επιστημονικές ανακαλύψεις, ενώ έχει προσελκύσει κορυφαίους επιστήμονες από όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ERC διαχειρίζεται πόρους ύψους πάνω από 13,3 δις ευρώ, με αναμενόμενη αντίστοιχη χρηματοδότηση και για το επόμενο πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη».

Επίσης, ο καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης εκλέχθηκε Διακεκριμένο Μέλος του Αμερικανικού Οργανισμού για την Προώθηση της Επιστήμης (American Association for the Advancement of Science – AAAS). Η διάκρισή του αυτή αποτελεί αναγνώριση της επιστημονικής αριστείας και της υψηλής στάθμης διεθνώς ανταγωνιστικής έρευνας που διεξάγεται στο ΙΤΕ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σύμφωνα με το Καταστατικό του διεθνούς κύρους Οργανισμού, ο ιδιαίτερα τιμητικός αυτός τίτλος απονέμεται σε επιστήμονες που έχουν διακριθεί για τη συνεισφορά τους στην προαγωγή της επιστήμης ή τις εφαρμογές της. Προτάσεις για Διακεκριμένα Μέλη του Οργανισμού αξιολογούνται για εκλογή από το Συμβούλιο του Οργανισμού. Ο Νεκτάριος Ταβερναράκης τιμήθηκε για την εξαιρετική συμβολή του στους τομείς της γήρανσης, των νευροεπιστημών, της βιολογίας των μιτοχονδρίων, του κυτταρικού θανάτου και του νευροεκφυλισμού.
Ο Αμερικανικός Οργανισμός για την Προώθηση της Επιστήμης έχει ως στόχο την ανάπτυξη της επιστήμης, της μηχανικής και της καινοτομίας, σε όλο τον κόσμο, με γνώμονα το όφελος για την ανθρωπότητα. Μέλη του είναι κορυφαίοι επιστήμονες, μηχανικοί και πρωτοπόροι της καινοτομίας, οι οποίοι χαίρουν διεθνούς αναγνώρισης για την σημαντική συνεισφορά τους σε τομείς όπως η έρευνα αιχμής, η αριστεία στη διδασκαλία, την τεχνολογία, την ακαδημαϊκή διοίκηση, και τη διάχυση της επιστήμης. Ο Οργανισμός εκδίδει έξι από τα πλέον έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, μεταξύ των οποίων και το Science, κορυφαία διεθνή εβδομαδιαία επιστημονική επιθεώρηση, που δημοσιεύει ρηξικέλευθα ερευνητικά αποτελέσματα από όλα τα επιστημονικά πεδία. Μάλιστα, άρθρα του περιοδικού κατατάσσονται σταθερά μεταξύ των πλέον αναφερόμενων παγκοσμίως.

Επιστροφή στο 6ο τεύχος

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω