Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 08:00.
Με το νομοσχέδιο καθιερώνεται Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΣΕΕΚ) κατ’ αντιστοιχία με εκείνα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και συστήνονται Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΣΕΕΚ) με τριετή θητεία, με συμμετοχή και των κοινωνικών εταίρων, εκπροσώπων της αγοράς και λοιπών εμπλεκόμενων φορέων και Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (ΣΣΠΑΕ) σε κάθε περιφέρεια της χώρας.
Το σχέδιο νόμου επαναπροσδιορίζει την λειτουργία των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (ΕΣΚ), Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑΣ), Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), Λυκείων Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων Λυκείων (ΕΝΕΕΓΥ-Λ), Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).
Συγκεκριμένα:
Σχέδιο νόμου
Αιτιολογική έκθεση

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω