Εκμίσθωση υποκαταστημάτων ιχθυόσκαλας Βόλου

O ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε. (ΟΚΑΑ ΑΕ), προκηρύσσει Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση δεκατεσσάρων (14) κενών γραφείων μετά των παρακολουθημάτων τους όπως αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω, στο ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΒΟΛΟΥ του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε που βρίσκεται στο νότιο τμήμα του Δήμου Βόλου στην περιοχή Μπουρμπουλήθρα, εντός Λιμένος Βόλου. Τα προς εκμίσθωση γραφεία βρίσκονται στην αίθουσα δημοπρασίας, είναι τα κατωτέρω αναλυτικά αναφερόμενα:
Α΄: Τιμή Εκκίνησης 250,00 ευρώ
1) Γραφείο ισογείου Νο 3, με έκταση 11,56 τ.μ. μετά του αντιστοίχου σημείου πώλησης.
2) Γραφείο ισογείου Νο 6, με έκταση 11,05 τ.μ. μετά του αντιστοίχου σημείου πώλησης.
3) Γραφείο ισογείου Νο 7, με έκταση 10,37 τ.μ. μετά του αντιστοίχου σημείου πώλησης.
4) Γραφείο ισογείου Νο 14, με έκταση 11,39 τ.μ. μετά του αντιστοίχου σημείου πώλησης.
5) Γραφείο ισογείου Νο 17, με έκταση 11,05 τ.μ. μετά του αντιστοίχου σημείου πώλησης.
6) Γραφείο ισογείου Νο 18, με έκταση 10,99 τ.μ. μετά του αντιστοίχου σημείου πώλησης.
Β: Τιμή Εκκίνησης 150,00 ευρώ
1) Γραφείο ισογείου Νο 5, με έκταση 10,54 τ.μ. μετά του αντιστοίχου σημείου πώλησης.
2) Γραφείο ισογείου Νο 8, με έκταση 9,86 τ.μ. μετά του αντιστοίχου σημείου  πώλησης.
3) Γραφείο ισογείου Νο 19, με έκταση 10,50 τ.μ μετά του αντιστοίχου σημείου πώλησης.
4) Γραφείο ισογείου Νο 16, με έκταση 10,54 τ.μ. μετά του αντιστοίχου σημείου πώλησης.
Γ: Τιμή Εκκίνησης 100,00 ευρώ
1) Γραφείο ισογείου Νο 2, με έκταση 10,88 τ.μ. μετά του αντιστοίχου σημείου πώλησης.
2) Γραφείο ισογείου Νο 9, με έκταση 9,86 τ.μ. μετά του αντιστοίχου σημείου πώλησης.
3) Γραφείο ισογείου Νο 12, με έκταση 14,19 τ.μ. μετά του αντιστοίχου σημείου πώλησης.
4) Γραφείο ισογείου Νο 13, με έκταση 10,88 τ.μ. μετά του αντιστοίχου σημείου πώλησης.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που παράγουν ή, μεταποιούν προϊόντα αλιευτικής προέλευσης, οι ιχθυοπαραγωγοί, οι αντιπρόσωποι αυτών, οι ιχθυέμποροι, οι αλιευτικοί συνεταιρισμοί και οι βιομήχανοι και βιοτέχνες επεξεργασίας αλιευμάτων. Στην περίπτωση που υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι για τη μίσθωση εξ’ ημισείας γραφείου μετά του αντιστοίχου σημείου πωλήσεως υποχρεούνται να προσκομίσουν ταυτόχρονα όλα τα ζητούμενα αναγραφόμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής του διαγωνισμού και σε κοινό φάκελο και να υποβάλλει έκαστος κοινή οικονομική προσφορά στον αυτό φάκελο. Όλα τα εν λόγω γραφεία, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνον για χονδρική πώληση ιχθύων – αλιευμάτων θα διατεθούν με πλειοδοτικό διαγωνισμό (κατάθεση ενσφράγιστων οικονομικών προσφορών).
Οι αιτήσεις – προσφορές θα γίνονται δεκτές έως και την 16η  ΙΟΥΝΙΟΥ 2021.
Η κατάθεση των αιτήσεων – δικαιολογητικών θα γίνεται στο πρωτόκολλο του
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΒΟΛΟΥ
(ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΘΡΑ Τ.Κ. 38221.)
και από ώρα 8.00 π.μ. έως και την 12.00 μ.μ.
Για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προς εκμίσθωση καταστήματος, τους όρους και προϋποθέσεις εκμίσθωσής του, το συνημμένο σχέδιο μισθωτηρίου συμφωνητικού, καθώς και για τη δυνατότητα επίσκεψης, παρέχονται πληροφορίες καθημερινώς από τον Διευθυντή της Ιχθυόσκαλας Bόλου, τηλέφωνο 23920-35911, 23920-35914 email: [email protected]. και από ώρα 8.00 π.μ. έως και την 13.00 μ.μ. όλες τις εργάσιμες ημέρες, καθώς από την ιστοσελίδα του Οργανισμού στην ηλεκτρονική Δ/νση www. οkaa. gr. στη θέση Γραφείο Τύπου => Προκηρύξεις Μισθώσεων και από τον πίνακα ανακοινώσεων του υποκαταστήματος Ιχθυόσκαλας ΒΟΛΟΥ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω