Ενίσχυση εξωστρέφειας αγροτικών προϊόντων

«Ως Περιφέρεια Κρήτης επιβεβαιώνουμε τη βασική μας βούληση για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής, την ενίσχυση της ταυτότητας και της εξωστρέφειας των προϊόντων της Κρήτης, με τη συνολική χρηματοδότηση να ξεπερνά τα 82 εκ. ευρώ και να στηρίζει τον αγροτικό κόσμο μέσα από τα προγράμματα για την εγκατάσταση νέων αγροτών, το πρόγραμμα για τα σχέδια βελτίωσης και την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης για το Περιφερειακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.
Πρόκειται για επενδύσεις που αφορούν αγρότες και παραγωγούς της Κρήτης, οι οποίοι διαχρονικά, επιδεικνύουν μια ισχυρή δυναμική στην κοινή προσπάθεια για τη στήριξη της τοπικής μας οικονομίας και του πρωτογενούς τομέα.
Ειδικότερα στα 82 εκ. ευρώ ανέρχεται το σύνολο των πόρων που διαθέτει η Περιφέρεια Κρήτης για την στήριξη του αγροτικού κόσμου μέσα από το Περιφερειακό της Πρόγραμμα κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Με την υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης παρέχεται ουσιαστική στήριξη στους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα, μέσα από 2.800 επενδύσεις σε όλο το νησί.
Συγκεκριμένα τα τελικά στοιχεία ανά δράση διαμορφώνονται ως εξής: 

Υπομέτρο Δικαιούχοι Δημόσια Δαπάνη σε €
Εγκατάσταση Νέων Αγροτών 1685 34.065.000
Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων 263 3.682.000
Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 832 40.755.350
Υλοποίηση επενδύσεων για χρήση ΑΠΕ 9   309.306  
Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων Οι δράσεις των τοπικών LEADER/CLLD 3.490.000

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω