Ροή Ειδήσεων

Ευαγγελία Σημαντηράκη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ευαγγελία Σημαντηράκη, M.B.A., Ph.D.
Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης Υπουργείο Τουρισμού

Π ΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Διεύθυνση Εργασίας: Λατούς 25,72100 Άγιος Νικόλαος, τηλ.: 2841026691, 2841028565
e-mail: simantiraki.v@mintοur.gr, [email protected]
ΣΠΟΥΔΕΣ
1996: Ph.D. in Management, Graduate School of Management, Rutgers University, Η.Π.Α.
Major: Operations Management, Minor: Operations Research, Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής:
“Interior-Point Methods for Linear and Mixed Complementarity Problems”
1996: M.B.A., Graduate School of Management, Rutgers University, Η.Π.Α.
1990: Πτυχίο Μαθηματικού, Τμήμα Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Δ ΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
28/08/2008 – Σήμερα Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΣΤΕΚ), Επίκουρος
Καθηγήτρια Μαθηματικής Επιστήμης με έμφαση στα Οικονομικά
Μαθηματικά, στη Στατιστική Επιχειρήσεων και στην Πληροφορική.
Διοικητικές Δραστηριότητες
Από 26/3/2012 έως 15/6/2015 και από 26/9/2017 έως σήμερα : Διευθύντρια της Σχολής
Διδακτικό Έργο
Διδασκαλία των Μαθημάτων: Οικονομικά Μαθηματικά, Στατιστική των Επιχειρήσεων, Εισαγωγή στους Υπολογιστές, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Αρχές Διοίκησης, Έρευνα Αγοράς, Σεμινάριο Τελειοφοίτων
10/10/2017 – 31/07/2020 Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών MBA Διοίκηση Επιχειρήσεων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.
Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Διδασκαλία στη θεματική ενότητα :
Προχωρημένες Ποσοτικές Μέθοδοι για Διοικητικά Στελέχη (Advanced Quantitative Methods for Managers)
22/09/1997 – 1/06/2010 Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης (νυν ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ) στα τμήματα : Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων (πρώην Σ.Ο.&Ε.) και Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας και στο τμήμα Πληροφορικής & Πολυμέσων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών.
Διδασκαλία των Μαθημάτων: Ποσοτικές Μέθοδοι για Επιχειρήσεις, Μαθηματικά για Οικονομολόγους, Διοίκηση Παραγωγής, Στατιστική των Επιχειρήσεων, Πιθανότητες και Στατιστική.
1/3/1997 – 29/2/2000 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Συμβασιούχος Καθηγήτρια (βάσει του Π.Δ. 407/80).
Διδασκαλία των Μαθημάτων: Στατιστική I , Στατιστική ΙΙ, Μαθηματικά I, Μαθηματικά ΙΙ και Μαθηματικά ΙΙΙ.
9/1992 – 7/1996 Department of Business Administration, Graduate School of Management, Rutgers University, New Jersey, ΗΠΑ.
Διδασκαλία των μαθημάτων: Management Information Systems (M.I.S.),
Quantitative Business Methods, Production and Operations Management.
Ε ΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
6/7/1997 – 14/08/2008 Ελεύθερος Επαγγελματίας – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
1/4/1997 – 27/08/2008 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη Υπεύθυνη Λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.
6/1995 – 6/1996 Rutgers Center of Operations Research (RUTCOR), Rutgers University, New Brunswick, New Jersey, ΗΠΑ. Βοηθός Ερευνητή
1/6/1989 – 31/7/1991 ΙΤΕ – Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών Βοηθός Ερευνητή, Μέλος της Ομάδας Υποθαλάσσιας Ακουστικής του Ινστιτούτου. Συμμετείχα σε επιδοτούμενα ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράμματα (EU/MAST) στην περιοχή της Υδροακουστικής.
Δ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ Π ΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ ΜΕ Π ΛΗΡΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
1. E.M. Simantiraki, I. Dimou, “Undergraduate Tourism Education in Greece: Graduates’ Employment in the Hospitality Industry”, TOURISMOS: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, Interdisciplinary Aspects of Tourism, 11(3), pp 113-132, 2016.
2. E. Simantiraki, M. Skivalou, N. Trihas. “Cruise Visitors in Agios Nikolaos, Greece. Characteristics, Preferences, Satisfaction and overall Experience”, European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation, 7(2), pp 91-99, 2016.
3. Simantiraki, E., Skivalou, M. “Cruise ship tourism: Development and Prospects for the town of Aghios Nikolaos, Crete, Greece”, Tourism Today, (13), pp 7-19, 2013
4. Shanno, D.F., Simantiraki, E.M. “Interior Point Methods for Linear and Nonlinear Programming”, The State of the Art in Numerical Analysis, IMA Conference Series, I. Duff and A. Watson eds., Oxford University Press, pp 339-362, 1998.
5. Simantiraki, E.M., Shanno, D.F. “An Infeasible Interior-Point Method for the Linear Complementarity Problem”, SIAM J. Optimization, Vol. 7 (3), pp 620-640, 1997.
6. Simantiraki, E.M., Shanno, D.F. “An Infeasible Interior-Point Method for Solving Mixed Complementarity Problems”, Complementarity and Variational Problems, State of the Art, M. Ferris, J-S. Pang, eds., Proceedings of the International Conference on Complementarity Problems, SIAM, pp 386-405, 1997.
7. Simantiraki, E.M. (1996) “Unidimensional Scaling: A Linear Programming Approach”, Journal of Classification 13:19-25, 1996.
Δ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ Π ΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
1. E.M. Simantiraki, N. Gkouri, “Lifelong Learning Training Programs for Tourism Employees offered by the Higher School of Tourism Education of Crete under the supervision of the Ministry of Tourism”, Proceedings of the 12th International Conference on Tourism: Back to the Future:
Reconfiguring the Travel Industry? Rethymno 2022.
2. Simantiraki, E., Skivalou, M., Trihas, N. “Cruise Passengers’ Experiences in a Mediterranean Port- of-call: The Case of Aghios Nikolaos”, International Conference on Experiential Tourism (IMIC 2015), Santorini 2015.
3. E.M. Simantiraki, I. Dimou, “Public Tertiary Tourism Education Graduate Competencies. Do the TEI and ASTE graduates meet the Hotel Industry’s expectations?”, Tourism Trends and Advances in the 21st Century, 5th International Scientific Conference, University of the Aegean, Island of Rhodes 2013.
4. E.M. Simantiraki, M. Skivalou, “Cruise Ship Tourism: Development and Prospects for the town of Aghios Nikolaos”, Proceedings of the International Conference on Tourism: Trends, Impacts and Policies on Sustainable Tourism, (ICOT 2013), pp 410-426, Cyprus 2013.
5. E.M. Simantiraki, G. Kleisarhakis, E. Koutroumbas, “Employability of the Graduates of the Advanced School of Tourism Education of Agios Nikolaos (ASTEAN)”, Proceedings of the International Conference on Tourism (ICOT 2012), Setting the Agenda for Special Interest Tourism:
Past, Present and Future, pp 479-490, Crete 2012.
6. E.M. Simantiraki, G. Papadourakis, H. Papoutsakis, “Career Services Offices in the Greek Technological Institutes: Present and Future”, Proceedings of the 7th International Conference on New Horizons in Industry, Business and Education, pp 107-113, Chios Island, 2011.
7. I. Dimou, E.M. Simantiraki, “Cruise Tourism vs. Hotel Accommodation: A Substitute or a Complementary Relationship? A Preliminary Analysis for the city of Heraklion”, Proceedings of the 2nd International Conference on Tourism and Hospitality Management, pp 58-74, Athens 2010
8. E.M. Simantiraki, M.Atsakakis, H. Papoutsakis, “Employability of the graduates of the Technological Educational Institute of Crete”, Proceedings of the 6th International Conference on New Horizons in Industry, Business and Education, pp 78-83, Santorini Island 2009.
9. E.M. Simantiraki, M.F. Alogdianaki, “Current Trends in the Labor Market for the Graduates of the Technological Educational Institute of Crete”, Proceedings of the 5th International Conference on New Horizons in Industry, Business and Education, pp 84-89, Rhodes Island 2007.
10. M.F. Alogdianaki, E.M. Simantiraki, “Career Counseling with regard to Gender”, Proceedings of the 4th International Conference on New Horizons in Industry, Business and Education, pp 128-132, Corfu 2005.
11. E.M. Simantiraki, G.M. Papadourakis, G. Georgilas, “Career Guidance and Counseling by the Careers Office of the T.E.I. of Crete: Seven Years of Experience”, Proceedings of the 4th International Conference on New Horizons in Industry, Business and Education, pp 122-127, Corfu 2005.
12. Taroudakis, M.I., Papadakis, P.J., Papadakis, J.S. and Simantiraki, E.: “On the Estimation of the Bottom Geoacoustic Parameters, Using Measurements of Plane Wave Reflection Parameters” Acoustical Imaging, H Ermert and H.-P. Harjes, eds., Plenum Press, New York, Vol 19, pp 841-846, 1992.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ
1. Σημαντηράκη, Ε. “Ταξιδιώτες Κρουαζιέρας στην πόλη του Αγίου Νικολάου. Παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση τους να επιστρέψουν οι ίδιοι ή να συστήσουν την πόλη σαν προορισμό διακοπών σε άλλους”, Τουρισμός, Τουριστική Ανάπτυξη, Συμβολές Ελλήνων Επιστημόνων, «Βιβλιοθήκη Τουριστικών Επιστημών», Λύτρας, Π. & Τσάρτας, Π., εκδ. Παπαζήση, σελ. 703-711, 2017.
2. Shanno, D.F., Breitfeld, M., Simantiraki, E.M. “Implementing Barrier Methods for Nonlinear Programming”, Interior Point Methods in Mathematical Programming, T. Terlaky, ed., Kluwer Academic Publisher, pp 399-414, 1996.
Λ ΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1. Συμμετοχή στην ομάδα έργου για τη μελέτη με θέμα: «Διερεύνηση Προφίλ Αλλοδαπού Τουρίστα, Επισκέπτη Δυτικής Κρήτης. Προτιμήσεις, Δαπάνες, Ικανοποίηση από Προσφερόμενες Υπηρεσίες, Υποδομές και Υγειονομικά Πρωτόκολλα. Τουριστική Περίοδος 2021». Τμήμα Οικονομίας και Διοίκησης, Μ.Α.Ι.Χ. 2021. http://chania-cci.gr/wp-content/uploads/2022/01/final_report.pdf
2. Ξεπαπαδέας Α., Σαματάς Μ., Σημαντηράκη Ε., Κουρέτας, Γ, Κανάς, Α. (2000).“Οι πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου Κρήτης (1995-1997)”.
3. Simantiraki, E.M., Shanno, D.F. (1995). “Computing Equilibria of Oligopolistic Pricing Models”, Rutcor Research Report 41-95.
4. Papadakis, J.S, Taroudakis, M.I. and Papadakis, P.J., Research Assistants: Simantiraki, E. Tzanetopoulos, G. (1991). “A Study on Bottom Recognition and on Bottom Echoes Fluctuations during the Operation of the Sonar”, Project Report (ACID ECC project)
5. Papadakis, J.S, Athanassoulis, G.A. Taroudakis, M.I., Papadakis, P.J, Makrakis, G., Research Assistants: Simantiraki, E. Tzanetopoulos (1991). “A Contribution to Acoustic Tomography using Modal Travel Time Measurements” Project Report (THETIS EEC project)
6. Papadakis, P.J., Taroudakis, M.I. and Simantiraki, E. (1990). “A Parametric Study of the Effects of Propagation on the Operation of a Synthetic Aperture Sonar”, Project Report (ACID ECC project)
Ε ΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ Δ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 Συμμετοχή στην κοινοπραξία In-Crete Innovation Alliance στην οποία συμμετέχουν όλα τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης και έχει σκοπό την προώθηση της συνεργασίας σε τομείς έρευνας και ανάπτυξης πρακτικών κυκλικής οικονομίας.
 Μέλος της Ομάδας εργασίας Διοίκησης Έργου για την τεχνική βοήθεια του έργου για την τουριστική εκπαίδευση, που εγκρίθηκε από την DG Reform της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τίτλο «Reforming Tourism Education in Greece». (Απόφαση 23058/21-12-2022, ΑΔΑ: 6ΩΔΕ465ΧΘΟ-1ΟΡ της Υφυπουργού Τουρισμού).
 Συμμετοχή στο multidisciplinary MSc programme on Integrated Ecotourism Management (INTEM) in Indonesia που εγκρίθηκε και υλοποιείται στο πλαίσιο του Erasmus+ : Higher Education – International Capacity Building.
 Μέλος του πενταμελούς Επιστημονικού Συμβουλίου Διασφάλισης ποιότητας της Τουριστικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Τουρισμού (ΦΕΚ 172/Υ.Ο.Δ.Δ./27-03-2018).
 Μέλος της ομάδας εργασίας για την υποβολή προτάσεων για το πρόγραμμα σπουδών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού (Απόφαση 25768/13-11-2013 της Υπουργού Τουρισμού).
 Μέλος της ομάδας εργασίας για την ανάλυση των αναγκών, σε συνεργασία με τους τουριστικούς φορείς, για τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση και τον προσδιορισμό των αναγκαίων επαγγελματικών δεξιοτήτων. (Απόφαση 3161/01-03-2013 της Υπουργού Τουρισμού).
 Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών.
 Μέλος του Institute for Operations Research and Management Sciences (INFORMS).
 Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ από το Μάρτιο του 2007 (Υπομητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια).
 Συμμετοχή με ομιλία στα Συνέδρια: o International Conference on Experiential Tourism (IMIC 2022), Ρέθυμνο 2022.
o Ημερίδα Τουρισμού «Η Οικονομία της Κρητικής Φιλοξενίας για το 2021 με στόχο: Τουρισμός 4 Εποχές». ΜΑΙΧ, Χανιά, Οκτώβριος 2020.
o “ASTEK’s Contribution to Sustainable Tourism Education”, Second INTEM Meeting’ in Chania, October 2019.
o “Implementation of the Tourism Management Approach in Higher Education, Greece”, Integrating Ecotourism Management in Indonesia, First INTEM meeting in Bandung, Indonesia, April 2019.
o International Conference on Experiential Tourism (IMIC 2015), Σαντορίνη 2015.
o “Οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού”, Ημερίδα για την Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση, Υπουργείο Τουρισμού, Αθήνα, Οκτώβριος 2013.
o International Conference on Tourism (ICOT 2013), Κύπρος, 2013.
o 5th International Scientific Conference, University of the Aegean, Ρόδος 2013.
o International Conference on Tourism (ICOT 2012), Κρήτη 2012.
o DRATTE, Αθήνα 2010.
o International Conference on New Horizons in Industry, Business and Education ( NHIBE), Σαντορίνη, 2009.
o International Conference on New Horizons in Industry, Business and Education (NHIBE), Ρόδος, 2007.
o International Conference on New Horizons in Industry, Business and Education (NHIBE), Κέρκυρα, 2005.
o International Conference on Complementarity Problems, Μάριλαντ, Η.Π.Α. Νοέμβριος1995.
o INFORMS, Νέα Ορλεάνη, Η.Π.Α., Οκτώβριος 1995.
o INFORMS, Λος Άντζελες, Η.Π.Α. , Απρίλιος 1995.
 Κριτής στο o Proceedings of the International Conference on New Horizons in Industry, Business and Education.
o Ειδικός Κριτής στο Journal of Classification.
o Κριτής στο Journal of Combinatorics, Information & Systems Sciences (JCISS).
o Κριτής στο Proceedings of the International Conference on Complementarity Problems, SIAM.
 Επιβλέπουσα σε δεκάδες πτυχιακές εργασίες σπουδαστών του ΤΕΙ Κρήτης (νυν ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.) και της ΑΣΤΕΚ.
ΆΛΛΑ Π ΡΟΣΟΝΤΑ
 Γλώσσες: Αγγλικά (Άριστα), Γαλλικά (Πολύ Καλά).
 Υπολογιστές: MS Office (ECDL Progress Certificate), SPSS, πλατφόρμες eClass, MsTEAMS, κ.α

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω