Ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά Ρωσίας & Λευκορωσίας

Τα ανανεωμένα περιοριστικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εμπόριο κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λευκορωσίας είναι τα εξής:
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΡΩΣΙΑΣ
            Η Ε.Ε. έχει υιοθετήσει επτά, μέχρι στιγμής, δέσμες κυρώσεων.
1. Ατομικές κυρώσεις:  
          Οι κυρώσεις αφορούν σε απαγόρευση χορήγησης θεωρήσεων (visa ban) και δέσμευση οικονομικών πόρων (asset freeze). Στις κυρώσεις που ήταν σε ισχύ από το 2014 (λόγω της προσάρτησης της Κριμαίας από τη ΡΟ), προστέθηκαν έχει προστεθεί μεγάλος αριθμός φυσικών προσώπων, μεταξύ των οποίων ο Ρώσος Πρόεδρος Vladimir Putin και ο Ρ/ΥΠΕΞ Sergey Lavrov. Συνολικά, τα περιοριστικά μέτρα της Ε.Ε. ισχύουν πλέον για 1.212 φυσικά πρόσωπα και 108 οντότητες.
          Στο πλαίσιο της υιοθέτησης της πέμπτης δέσμης κυρώσεων (αρχές Απριλίου 2022), το Συμβούλιο Ε.Ε. αποφάσισε να επιβάλει κυρώσεις σε επιχειρήσεις, τα προϊόντα ή η τεχνολογία των οποίων χρησιμοποιήθηκαν κατά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, καθώς επίσης σε σημαντικούς ολιγάρχες και επιχειρηματίες, υψηλόβαθμους αξιωματούχους του Κρεμλίνου, υποστηρικτές παραπληροφόρησης και χειραγώγησης πληροφοριών προς στήριξη της ρωσικής προπαγάνδας σχετικά με τον πόλεμο, καθώς και σε μέλη οικογενειών προσώπων που ήδη έχουν υπαχθεί σε καθεστώς κυρώσεων, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκές κυρώσεις δεν μπορούν να παρακαμφθούν.
          Με την προτελευταία, έκτη δέσμη κυρώσεων (αρχές Ιουνίου 2022), καταχωρήθηκαν πρόσθετα φυσικά πρόσωπα στο καθεστώς κυρώσεων της Ε.Ε., στα οποία περιλαμβάνονται Ρώσοι στρατιωτικοί, συγγενείς και συνεργάτες ήδη καταχωρημένων προσώπων, ενώ επιβλήθηκαν περιοριστικά μέτρα σε βάρος σειράς οντοτήτων που σχετίζονται με την ρωσική αμυντική βιομηχανία.
          Με την πλέον πρόσφατη, έβδομη δέσμη κυρώσεων (τέλος Ιουλίου 2022), το Συμβούλιο Ε.Ε. αποφάσισε τη λήψη νέων μέτρων, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση προμήθειας ή μεταβίβασης χρυσού ρωσικής προέλευσης, η επέκταση της απαγόρευσης ελλιμενισμού σε απαγόρευση πρόσβασης σε λεκάνες ανύψωσης (“locks”), καθώς και η ενίσχυση των εξαγωγικών ελέγχων σε αγαθά διττής χρήσης, αλλά και η υπαγωγή στο καθεστώς κυρώσεων της Ε.Ε. 54 ακόμη φυσικών προσώπων και 10 οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων του Δημάρχου Μόσχας και της μεγάλης ρωσικής τράπεζας Sberbank. Η Ε.Ε. αποφάσισε επίσης την ενίσχυση των απαιτήσεων υποβολής αναφορών (reporting) σχετικά με κατοχή περιουσιακών στοιχείων, μετακυλίοντας το βάρος υποβολής τέτοιων αναφορών στα πρόσωπα και τις οντότητες που έχουν υπαχθεί σε κυρώσεις.
          Επιπλέον, στο πλαίσιο της έβδομης δέσμης κυρώσεων, η Ε.Ε. διατύπωσε διευκρινίσεις σε ό,τι αφορά υφιστάμενα μέτρα, όπως σχετικά με την απαγόρευση συμμετοχής ρωσικών εταιρειών σε κρατικούς διαγωνισμούς προμηθειών σε κράτη μέλη της Ε.Ε., καθώς και με τις απαγορεύσεις πρόσβασης που ισχύουν στους τομείς αεροπλοΐας και δικαιοσύνης. Η Ε.Ε. επαναβεβαίωσε την ισχυρή βούλησή της να αποφεύγεται σε συστηματική βάση η υιοθέτηση μέτρων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επισιτιστικές ελλείψεις, καθώς και η στόχευση του διεθνούς εμπορίου αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων σιταριού και λιπασμάτων. Επίσης, η Ε.Ε. διευκρίνισε ότι τα μέτρα κυρώσεων δεν στοχεύουν να αποτρέψουν τρίτες χώρες και τους υπηκόους τους από το να αγοράζουν φαρμακευτικά προϊόντα ή ιατρικό εξοπλισμό από τη Ρωσία.
          Επισημαίνεται ότι στις 26 Ιουλίου, το Συμβούλιο Ε.Ε. αποφάσισε τη χρονική παράταση της ισχύος του καθεστώτος κυρώσεων έναντι Ρωσίας κατά έξι μήνες, έως τις 31 Ιανουαρίου 2023.    
2. Τομεακές κυρώσεις:
1.Χρηματοπιστωτικός τομέας:
           
Απαγόρευση πρόσβασης ρωσικής κυβέρνησης σε κεφάλαια, χρηματαγορές και συναφείς υπηρεσίες στην επικράτεια των κρατών μελών. Στην απαγόρευση περιλαμβάνονται με σαφήνεια και τα περιουσιακά κρυπτοστοιχεία.
           
Δέσμευση των κεφαλαίων της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ε.Ε. και απαγόρευση συναλλαγών σχετιζόμενων με διαχείριση αποθεματικού και στοιχείων ενεργητικού.
           
Απαγόρευση χρηματοδότησης ρωσικών κρατικών επιχειρήσεων στους τομείς της αεροναυπηγικής, ναυπηγικής, αυτοκινητοβιομηχανίας, υποδομών.
           
Απαγόρευση συμμετοχής σε προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από το ρωσικό Direct Investment Fund.
           
Πλήρης απαγόρευση συναλλαγών με 6 ρωσικές τράπεζες (Bank Rossiya, Alfa Bank, Bank Otkritie, Promsvyazbank, VEB, Sberbank).
           
Στο πλαίσιο της πέμπτης δέσμης κυρώσεων επιβλήθηκε πλήρης απαγόρευση συναλλαγών με τέσσερις σημαντικές ρωσικές τράπεζες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν συνολικό μερίδιο 23% του ρωσικού τραπεζικού τομέα. Εν λόγω τράπεζες, πέραν της απαγόρευσης συναλλαγών SWIFT, υπόκεινται πλέον και σε πάγωμα περιουσιακών στοιχείων, αποκλειόμενες έτσι από τις ευρωπαϊκές χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι τέσσερις εν λόγω τράπεζες είναι οι ακόλουθες: Otkritie FC Bank, Novikombank, Sovcombank, VTB Bank.
           
Αποκλεισμός 10 συνολικά ρωσικών τραπεζών από το διεθνές σύστημα τραπεζικών εντολών SWIFT, επτά εξ αυτών από 12.03.2022 (Bank Rossiya, Bank Otkritie, Promsvyazbank, Novikombank, Sovcombank, VTB Bank, VEB) (σε συντονισμό με ΗΠΑ). Με την έκτη δέσμη κυρώσεων (30.5.2022) αποσυνδέθηκαν επιπλέον από το σύστημα SWIFT (από αρχές Ιουνίου 2022) οι ρωσικές τράπεζες Sberbank, Credit Bank of Moscow και Joint Stock Company Russian Agricultural Bank (JSC Rosselkhozbank).
           
Απαγόρευση της αξιολόγησης της Ρωσίας και των ρωσικών εταιρειών από τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας της Ε.Ε. και η παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης σε Ρώσους πελάτες, με αποτέλεσμα να χάσουν ακόμη περαιτέρω την πρόσβασή τους στις χρηματοπιστωτικές αγορές της Ε.Ε.
           
Στο πλαίσιο της πέμπτης δέσμης κυρώσεων επιβάλλεται απαγόρευση οιασδήποτε μορφής οικονομικής στήριξης προς ρωσικούς κρατικούς φορείς, καθώς και επέκταση της απαγόρευσης σε καταθέσεις Ρώσων σε χαρτοφυλάκια κρυπτονομισμάτων, καθώς και σε πωλήσεις προς την Ρωσία και την Λευκορωσία (ή σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στην Ρωσία και την Λευκορωσία) χαρτονομισμάτων και κινητών αξιών εκδοθέντων σε οποιοδήποτε επίσημο νόμισμα κρατών μελών της Ε.Ε.
           
Η έβδομη δέσμη κυρώσεων επέκτεινε το εύρος της απαγόρευσης υποδοχής καταθέσεων και σε νομικά πρόσωπα και οντότητες που έχουν συσταθεί σε τρίτες χώρες, που ανήκουν κατά πλειονότητα σε Ρώσους υπηκόους ή φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στη Ρωσία. Επιπλέον, η αποδοχή καταθέσεων που αφορούν μη απαγορευμένο διασυνοριακό εμπόριο υπόκεινται πλέον σε προκαταρκτικό έλεγχο από τις αρμόδιες εθνικές Αρχές των κρατών μελών.
2. Τομέας μεταφορών:
           
Απαγόρευση εξαγωγών που καλύπτει αγαθά και τεχνολογία στην αεροπορική και διαστημική βιομηχανία, καθώς και απαγόρευση παροχής υπηρεσιών ασφάλισης και αντασφάλισης και συντήρησης που σχετίζονται με αυτά τα αγαθά και την τεχνολογία. Κλείσιμο εναερίου χώρου κρατών μελών για ρωσικά αεροσκάφη. Περιορισμός στις εξαγωγές τεχνολογίας θαλάσσιας πλοήγησης και ραδιοεπικοινωνιών, προσθήκη Russian Maritime Register of Shipping στον κατάλογο των κρατικών επιχειρήσεων που υπόκεινται σε περιορισμούς χρηματοδότησης, υποχρέωση προηγούμενης ανταλλαγής πληροφοριών για εξαγωγές εξοπλισμού ασφάλειας στη θάλασσα.
           
Απαγόρευση παροχής πρόσβασης σε ευρωπαϊκούς λιμένες σε πλοία υπό ρωσική σημαία. Προβλέπονται παρεκκλίσεις σε περιπτώσεις μεταφοράς αγροτικών προϊόντων, τροφίμων, ανθρωπιστικής βοήθειας και ενέργειας.
           
Η έβδομη δέσμη κυρώσεων επέβαλε επιπροσθέτως απαγόρευση πρόσβασης ρωσικών πλοίων και σε θαλάσσιες ή ποτάμιες λεκάνες ανύψωσης πλοίων (“locks”) που βρίσκονται στην Ε.Ε.
           
Απαγόρευση διενέργειας οδικών μεταφορών από Ρώσους και Λευκορώσους μεταφορείς εντός της Ε.Ε., ακόμη και σε περιπτώσεις transit διελεύσεων. Παρεκκλίσεις προβλέπονται ειδικά όσον αφορά οδικές μεταφορές σειράς προϊόντων όπως φαρμακευτικά και ιατρικά προϊόντα, αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένου σιταριού, καθώς και οδικές μεταφορές για ανθρωπιστικούς σκοπούς. Συμπερίληψη οδικών μεταφορών σε καθεστώς κυρώσεων προκαλεί ανησυχία σε Ευρωπαίους μεταφορείς, ιδιαίτερα στην περίπτωση που επιβληθούν αντίμετρα από ρωσικής πλευράς.
3.Τομέας ενέργειας:
           
Σταδιακή απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου στα κράτη μέλη της Ε.Ε. με στόχο την απεξάρτηση από το πετρέλαιο ρωσικής προέλευσης, με μεταβατικές περιόδους εφαρμογής 6 μηνών για το αργό πετρέλαιο (ΚΣΟ 2709) και 8 μηνών για τα προϊόντα διύλισης πετρελαίου (ΚΣΟ 2710). Προσωρινές εξαιρέσεις δόθηκαν στις Βουλγαρία (έως 31.12.2024) και Κροατία (έως 31.12.2023, συγκεκριμένα για την μεν πρώτη σχετικά με εισαγωγές ρωσικού αργού πετρελαίου με θαλάσσια μεταφορά, για την δε δεύτερη σχετικά με εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου εσωτερικής καύσης υπό κενό (“vacuum gas oil”), υπό τις προϋποθέσεις μη ύπαρξης εναλλακτικών πηγών και παράλληλης ειδοποίησης της Ευρ. Επιτροπής). Σε περίπτωση αιφνίδιων διακοπών του εφοδιασμού, θα θεσπιστούν μέτρα έκτακτης ανάγκης για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εφοδιασμού. Η Ευρ. Επιτροπή θα παρακολουθεί και θα υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων αυτών για τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά της Ε.Ε. και την ασφάλεια του εφοδιασμού.
           
Εξαιρούνται προσωρινά από την ως άνω γενική απαγόρευση: (α) η μεταφορά αργού πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου που προέρχονται από τρίτες χώρες, έστω και αν έχουν φορτωθεί ή διέρχονται από τη Ρωσία, υπό την προϋπόθεση ότι η προέλευση και η ιδιοκτησία αυτών δεν εντοπίζεται σε ρωσικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και (β) η μεταφορά αργού πετρελαίου από τη Ρωσία μέσω αγωγών προς εκείνα τα κράτη μέλη που εξαιτίας της γεωγραφικής τους θέσης εξαρτώνται από τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, έως ότου το Συμβούλιο της Ε.Ε. αποφασίσει διαφορετικά (η δεύτερη αυτή εξαίρεση αφορά κατά βάση τις Ουγγαρία, Τσεχία και Σλοβακία). Σε αμφότερες ανωτέρω περιπτώσεις εξαιρέσεων, απαγορεύεται η επανεξαγωγή των εν λόγω προϊόντων προς αγοραστές σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή σε τρίτες χώρες. Προβλέπονται επίσης απαγορεύσεις στην παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα με τη μεταφορά ρωσικού αργού πετρελαίου και προϊόντων αυτού προς τρίτες χώρες (τεχνική βοήθεια, υπηρεσίες μεσιτείας, χρηματοδοτικές υπηρεσίες).
           
Απαγόρευση πώλησης, προμήθειας, μεταφοράς ή εξαγωγής στη Ρωσία συγκεκριμένων αγαθών και τεχνολογιών για τη διύλιση πετρελαίου. Περιορισμοί στην παροχή σχετικών υπηρεσιών. Απαγόρευση νέων επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας, καθώς και θέσπιση ολοκληρωμένου περιορισμού των εξαγωγών σε εξοπλισμό, τεχνολογία και υπηρεσίες για την ενεργειακή βιομηχανία.
4. Αγαθά διττής χρήσης:
           
Επέκταση εύρους ελεγχόμενων αγαθών, ώστε να περιλαμβάνονται πλέον ηλεκτρονικά αγαθά, εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών και ασφάλειας πληροφοριών, θαλάσσιας χρήσης, κ.ά. και ενίσχυση αυστηρότητας ελέγχων (σε συντονισμό με ΗΠΑ). Επίσης, επέκταση περιορισμών στις εξαγωγές αγαθών και τεχνολογίας διττής χρήσης σε πρόσθετες ρωσικές –και λευκορωσικές- οντότητες.
           
Με την έκτη δέσμη κυρώσεων προβλέπεται εξάλλου η επέκταση των κατηγοριών αγαθών και τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ενίσχυση των τομέων άμυνας και ασφάλειας της Ρωσίας και ως εκ τούτου υπόκεινται σε απαγορεύσεις / περιορισμούς. Μεταξύ αυτών, οι εξαγωγές προς Ρωσία 80 κατηγοριών χημικών προϊόντων διττής χρήσης τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή χημικών όπλων. Με την έβδομη δέσμη κυρώσεων επεκτάθηκε περαιτέρω η λίστα κατηγοριών αγαθών διττής χρήσης.
Εμπόριο:
Απαγόρευση εισαγωγών από την Ε.Ε. για τα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα (τελικά προϊόντα) που υπόκεινται επί του παρόντος στα μέτρα διασφάλισης της Ε.Ε., με τα χαμένα έσοδα από τις εξαγωγές για τη Ρωσία να ανέρχονται σε ύψος περίπου 3,3 δισ. ευρώ. Αυξημένες ποσοστώσεις εισαγωγών θα διανεμηθούν σε άλλες τρίτες χώρες για αντιστάθμιση. Απαγόρευση εξαγωγών από την Ε.Ε. προς τη Ρωσία ειδών πολυτελείας (π.χ. πολυτελή αυτοκίνητα, κοσμήματα κ.λ.π.).
           
Απαγόρευση αγοράς, εισαγωγής ή μεταφοράς στην Ε.Ε. γαιανθράκων και λοιπών στερεών ορυκτών καυσίμων (δασμολογικοί κωδικοί 2701-2708) εφ’ όσον αυτά προέρχονται ή εξάγονται από την Ρωσία, αρχής γενομένης από τον Αύγουστο 2022 (συγκεκριμένα από τις 10 Αυγούστου, όσον αφορά συμβάσεις που συνήφθησαν πριν από τις 9 Απριλίου 2022, ή συμπληρωματικές συμβάσεις αναγκαίες για την εκτέλεση των προ της 9/4 συναφθεισών συμβάσεων).
           
Επιβολή πρόσθετων απαγορεύσεων εξαγωγών προϊόντων, ύψους 10 δισ. ευρώ: σε καύσιμα για αεριωθούμενα, κβαντικούς υπολογιστές και ημιαγωγούς προηγμένης τεχνολογίας, ηλεκτρονικά είδη υψηλής τεχνολογίας, λογισμικό, μηχανήματα ευαίσθητου χαρακτήρα και εξοπλισμό μεταφορών.
           
Επιπλέον, επιβολή νέων απαγορεύσεων εισαγωγών στην Ε.Ε. από την Ρωσία – αξίας 5,5 δισ. ευρώ – προϊόντων ξυλείας, τσιμέντου, λιπασμάτων, θαλασσινών υψηλής ποιότητας (συμπεριλαμβανομένου του χαβιαριού) και οινοπνευματωδών ποτών (συμπεριλαμβανομένης της βότκας).
           
Επιβολή απαγόρευσης αγοράς, εισαγωγής, ή διαμετακόμισης μέσω Ε.Ε., άμεσης ή έμμεσης, χρυσού και χρυσών κοσμημάτων ρωσικής προέλευσης, ακόμη και αν το φορτίο έχει τελικό προορισμό κάποια τρίτη χώρα.
3. Λοιπές κυρώσεις:
           
Απαγόρευση μετάδοσης ρωσικών ειδησεογραφικών πρακτορείων: Απαγορεύεται η μετάδοση του Russia Today και του Sputnik εντός Ε.Ε. λόγω της εκστρατείας παραπληροφόρησης. Με την έκτη δέσμη κυρώσεων απαγορεύθηκε η μετάδοση ειδησεογραφικών πρακτορείων RTR / RTR Planeta, Rossiya 24 και TV Centre International, λόγω συμμετοχής τους στην εκστρατεία παραπληροφόρησης της Ρωσίας.
           
Κυρώσεις σε αποσχισθείσες περιοχές Ντονέτσκ και Λουχάνσκ: καθολική απαγόρευση συναλλαγών στους τομείς του εμπορίου, της ακίνητης περιουσίας, των επενδύσεων, των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας και του τουρισμού.
           
Πολιτική έκδοσης θεωρήσεων εισόδου: Αναστολή ελεύθερης (χωρίς θεώρηση) εισόδου για τα ρωσικά διπλωματικά διαβατήρια και των διευκολύνσεων για τα υπηρεσιακά διαβατήρια. Άρση ευνοϊκών όρων για χορήγηση θεωρήσεων σε Ρώσους πολίτες ορισμένων κατηγοριών (μέλη επίσημων αποστολών, επιχειρηματίες, μέλη κυβέρνησης και κοινοβουλίου, μέλη Συνταγματικού Δικαστηρίου και Αρείου Πάγου).
           
Πάγωμα διμερών επαφών και ανταλλαγών σε πλαίσιο Διεθνών Οργανισμών και fora (π.χ. ΠΟΕ).
           
Αναστολή εφαρμογής από την Ε.Ε. της ρήτρας του Μάλλον Ευνοούμενου Κράτους (Most Favoured Nation) για τη Ρωσία στο πλαίσιο του ΠΟΕ.
          Γενική απαγόρευση συμμετοχής ρωσικών εταιρειών σε κρατικούς διαγωνισμούς προμηθειών σε κράτη μέλη της Ε.Ε.
           
Με την έκτη δέσμη κυρώσεων προβλέφθηκε απαγόρευση στην άμεση ή έμμεση παροχή υπηρεσιών στη ρωσική κυβέρνηση και σε νομικά πρόσωπα και οντότητες εγκατεστημένες στη Ρωσία, σε τομείς όπως η λογιστική, η ελεγκτική οικονομικών καταστάσεων, οι φοροτεχνικές υπηρεσίες, οι δημόσιες σχέσεις, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, καθώς και υπηρεσίες «cloud».
           
Με την έβδομη δέσμη κυρώσεων η Ε.Ε. επέκτεινε τις εξαιρέσεις από τη γενική απαγόρευση διεξαγωγής συναλλαγών με ορισμένες ρωσικές κρατικές οντότητες και σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές για αγροτικά προϊόντα και τη μεταφορά πετρελαίου σε τρίτες χώρες.
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ
           
Επέκταση απαγόρευσης εξαγωγής αγαθών διττής χρήσης και απαγόρευση εμπορίας προϊόντων καπνού, ανθρακικού καλίου, ξύλου, τσιμέντου, σιδήρου, χάλυβα, καουτσούκ και ορυκτών προϊόντων.
           
Αποσύνδεση τεσσάρων λευκορωσικών τραπεζών από το SWIFT (Belagroprombank, Bank Dabrabyt, Development Bank of the Republic of Belarus, Belinvestbank), καθώς και των λευκορωσικών θυγατρικών τους.
           
Απαγόρευση συναλλαγών με την Κεντρική Τράπεζα της Λευκορωσίας που σχετίζονται με τη διαχείριση αποθεματικών ή περιουσιακών στοιχείων και την παροχή δημόσιας χρηματοδότησης για το εμπόριο και τις επενδύσεις στη Λευκορωσία.
           
Απαγόρευση εισαγωγής στο χρηματιστήριο και παροχής υπηρεσιών σε σχέση με μετοχές κρατικών φορέων της Λευκορωσίας σε τόπους διαπραγμάτευσης της Ε.Ε. από τις 12 Απριλίου 2022.
           
Περιορισμός χρηματοοικονομικών εισροών από Λευκορωσία, απαγορεύοντας την τήρηση λογαριασμών Λευκορώσων πελατών από τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων της Ε.Ε., καθώς και την πώληση τίτλων σε ευρώ σε Λευκορώσους πελάτες.
           
Απαγόρευση παροχής τραπεζογραμματίων σε ευρώ στη Λευκορωσία.
           
Αναστολή διαδικασίας ένταξης στον ΠΟΕ.

Ομιλητές 2ης Ημερίδας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω