Ευρωπαϊκή στήριξη Τουριστικών Υπηρεσιών Αυστρίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την στήριξη 300 εκατομμυρίων ευρώ, της βιομηχανίας ταξιδιωτικών πακέτων της Αυστρίας. Πρόκειται για την ενίσχυση του αυστριακού κράτους προς διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών και διαμεσολαβητές συνδεδεμένων ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της επιδημίας του κορονοϊού.
Σύμφωνα με το καθεστώς που κοινοποίησε η Αυστρία, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή κρατικών εγγυήσεων, οι οποίες θα καλύπτουν το 100% της ευθύνης των δικαιούχων για ταξιδιωτικές υπηρεσίες, οι οποίες δεν μπορούσαν να παρασχεθούν πλήρως ή εν μέρει λόγω της εκδήλωσης κορονοϊού, στη συγκεκριμένη περίπτωση που οι δικαιούχοι καθίστανται αφερέγγυοι.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την αποκατάσταση σοβαρής διαταραχής στην αυστριακή οικονομία, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τις γενικές αρχές που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω