Μείωση ασφαλιστικών εισφορών

Ξεκινάει από 1η Ιουνίου 2020 η εφαρμογή του μέτρου της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0.90 ποσ. μονάδες στη μισθωτή εργασία μόνο για τις θέσεις πλήρους απασχόλησης.
Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και κοινωνικών Υποθέσεων το μέτρο έρχεται ως εφαρμογή της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης 4670/2020 που ψηφίστηκε το Φεβρουάριο του 2020 και θα βοηθήσει σημαντικά, συνδυαστικά με τις άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες, στην επανάκαμψη της απασχόλησης και συγκεκριμένα στην αύξηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο είχε ψηφιστεί πριν την πανδημία του κορωνοιού.
Συγκεκριμένα:

Ασφάλιστρα μισθωτής εργασίας έως 31.05.2020 (ΠΜ)
Εργοδότης Εργαζόμενος Σύνολο
24,81 15,75 40,56
Ασφάλιστρα μισθωτής εργασίας από 1.06.2020 (ΠΜ)
Εργοδότης Εργαζόμενος Σύνολο
24,33 15,33 39,66
Αναλυτική μείωση (ΠΜ)
Εργοδότης Εργαζόμενος Σύνολο
-0,48 -0,42 -0,90
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (ποσοστιαίες μονάδες)
Ισχύον καθεστώς έως 31.05.2020 Προβλεπόμενη μείωση Ασφαλιστικές εισφορές από 1.06.2020
Εργοδότης Εργαζόμενος Εργοδότης Εργαζόμενος Εργοδότης Εργαζόμενος
24,81% 15,75% -0,48% -0,42% 24,33% 15,33%
ΣΥΝΟΛΑ 40,56% -0,90% 39,66%
Α. Ασφαλιστικές εισφορές κλάδου ανεργίας
Ισχύον καθεστώς έως 31.05.2020 Προβλεπόμενη μείωση Ασφαλιστικές εισφορές από 1.06.2020
Εργοδότης Εργαζόμενος Εργοδότης Εργαζόμενος Εργοδότης Εργαζόμενος
3,17% 1,83% -0,48% -0,27% 2,69% 1,56%
Κλάδος ανεργίας 5,00% -0,75% 4,25%
Β. Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΛΕΚΠ για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών
Ισχύον καθεστώς έως 31.05.2020 Προβλεπόμενη μείωση Ασφαλιστικές εισφορές από 1.06.2020
Εργοδότης Εργαζόμενος Εργοδότης Εργαζόμενος Εργοδότης Εργαζόμενος
0,00% 1,35% 0,00% -0,15% 0,00% 1,20%
Κλάδος ΕΛΕΚΠ (κοινωνική πολιτική) 1,35% -0,15% 1,20%
Σύνολο παρέμβασης Α+Β
Ισχύον καθεστώς έως 31.05.2020 Προβλεπόμενη μείωση Ασφαλιστικές εισφορές από 1.06.2020
Εργοδότης Εργαζόμενος Εργοδότης Εργαζόμενος Εργοδότης Εργαζόμενος
3,17% 3,18% -0,48% -0,42% 2,69% 2,76%
Σύνολο Α+Β 6,35% -0,90% 5,45%

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω