Νέοι εντεταλμένοι σύμβουλοι Ανωγείων

Με απόφαση του Δημάρχου Ανωγείων κ. Σωκράτη Σ. Κεφαλογιάννη  ο κ. Μανουράς  Ελευθέριος και η κα Κουνάλη Λευκοθέα ορίσθηκαν Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι με θητεία από 1 Νοεμβρίου 2020 έως και 31 Δεκεμβρίου 2021.
Συγκεκριμένα τον κ. Μανουρά Ελευθέριο του Αριστείδου, Εντεταλμένο Σύμβουλο με ρόλο και αρμοδιότητα την παροχή συμβουλών λόγω της εμπειρία σε θέματα του Αγροτικού τομέα και σε θέματα καθημερινότητας του πολίτη.
Την κα Κουνάλη Λευκοθέα του Ανδρέα, Εντεταλμένη Σύμβουλο, Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και εξυπηρέτησης του πολίτη που περιλαμβάνει ειδικότερα τους παρακάτω τομείς ευθύνης: Κοινωνική Πολιτική και πολιτικών ισότητας των Φίλων, την Προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας, την Παιδεία –Δια Βίου Μάθηση και τον Πολιτισμό, θέματα Ληξιαρχείου – Αλλοδαπών, Μετανάστευσης, δράσεις για την επαναλειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών, και την έκδοση των πάσης φύσεως αδειών καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω