Νέο Ε3

Με νέους κωδικούς και ειδικό πίνακα για τις αποζημιώσεις που έλαβαν πέρυσι επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες είναι το φετινό Ε3. Στόχος των αλλαγών η ορθή απεικόνιση των οικονομικών όλων των επιτηδευματιών και των επαγγελματιών ώστε να προχωρήσει η εφορία στις απαραίτητες διασταυρώσεις.
Ειδικότερα έχουν προστεθεί υποπίνακες και δεκάδες έξτρα κωδικοί για την χρήση του 2020. Στους νέους κωδικούς οι φορολογούμενοι θα πρέπει να αναγράψουν όλα τα ποσά των ενισχύσεων που έλαβαν τον περασμένο χρόνο μέσω των κρατικών μέτρων στήριξης και συγκεκριμένα όλους τους κύκλους των επιστρεπτέων προκαταβολών αν και τα ποσά που έλαβαν αφορολόγητα.
Οι επαγγελματίες θα πρέπει να δηλώσουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, την ενίσχυση που δόθηκε στους πληγέντες από τον κυκλώνα ΙΑΝΟΣ, την αποζημίωση για τις μισθώσεις των τουριστικών καταλυμάτων, την ενίσχυση στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορoνοΐού COVID 19 στον πρωτογενή τομέα, την επιδότηση για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων και την ωφέλεια από την μη είσπραξη μισθωμάτων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορoνοϊού.
Σημειώνεται ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή ή χαρακτηρίστηκαν πληττόμενοι με βάση τους ΚΑΔ απαλλάσσονται για τα εισοδήματα του 2020 από το μέτρο των ηλεκτρονικών αποδείξεων ενώ ταυτόχρονα έχουν παγώσει για αυτούς τα τεκμήρια διαβίωσης.
Οι νέοι κωδικοί του Ε3
1. Νέος κωδικός 081 για τις αγροτικές ενισχύσεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης του Covid 19.
2. Κωδικοί 150-250-350-450-550 για προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης (άρθρα 22Α, 22Β και 22Γ του ν.4172/2013).
3. Κωδικοί 151-251-351-451-551 για τη μείωση του ποσού επένδυσης για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων (άρθρο 71Ε ν.4172/2013).
4. Κωδικοί 156-256-356-456-556 για τις προσαυξημένες αποσβέσεις άρθρου 24 ν.4172/2013 (εξωλογιστικά).
5. Κωδικοί 157-257-357- 457-557 για έκπτωση εργοδοτικών εισφορών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
6. Νέοι κωδικοί 158-258-358-458-558 για δαπάνες που αφορούν την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
7. Νέοι κωδικοί 259-559 για ηλεκτρικά οχήματα.
8. Νέος πίνακας με τις κρατικές αφορολόγητες ενισχύσεις:
– Κωδ 001: «Αφορολόγητη αποζημίωση ειδικού σκοπού».
– Κωδ 002: «Αφορολόγητη ενίσχυση προς τους πληγέντες από τον κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ» (άρθρο2 ν.4728/2020)».
– Κωδ 003: «Αφορολόγητη ενίσχυση προς τους πληγέντες (ν.4722/2020)».
– Κωδ 004: «Αφορολόγητη αποζημίωση για μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων (άρθρο 36 ν. 4753/2020)».
– Κωδ 005: «Αφορολόγητη επιχορήγηση για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων (άρθρο 55 ν. 4758/2020)».
– Κωδ 006: «Ωφέλεια λόγω εφάπαξ εξόφλησης οφειλών (ν. 4682/2020, ν. 4690/2020)».
– Κωδ 007: «Ωφέλεια από τη διαγραφή υποχρεώσεων στο πλαίσιο προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης (άρθρο 99 επ. πτωχευτικού Κώδικα)».
– Κωδ 008: «Αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 στον πρωτογενή τομέα (άρθρο 146 ν.4764/2020)».
– Κωδ 009: “Αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 στις εταιρείες ΚΤΕΛ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τουρ. γραφεία-επιχειρήσεις που διαθέτουν τουρ. λεωφορεία Δ.Χ. (άρθρο 139 ν. 4764/2020)».
– Κωδ 010: «Ωφέλεια από τη μη είσπραξη μισθωμάτων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 (παρ. 2 άρθρο 13 ν. 4690/2020)».
– Κωδ 011: «Λοιπές περιπτώσεις αφορολόγητων εσόδων»
9. Νέοι κωδικοί στον πίνακα «Δαπάνες άρθρων 22Α, 22Β και 22Γ του ν. 4172/2013»:
– Κωδ 001: «Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας (άρθρο 22Α του ν. 4172/2013) (εξωλογιστικά)».
– Κωδ 002: «Δαπάνες άρθρου 22Β του ν.4172/2013 για τη χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος (εξωλογιστικά)».
– Κωδ 003: «Δαπάνες άρθρου 22Γ του ν. 4172/2013 για τη χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2021 (εξωλογιστικά)».
10. Νέος ΚΩΔ 196 για επιδοτήσεις-επιχορηγήσεις) στην Αγροτική-Βιολογική δραστηριότητα.
11. Νέος ΚΩΔ 999 στον οποίο θα δηλωθεί το «Σύνολο εισπραχθείσας επιστρεπτέας προκαταβολής».
12. Νέος κωδικός στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης για δαπάνες ενοικίων, εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. (περ. ιε’ άρθρου 23 του ΚΦΕ).
13. Νέος κωδικός στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης για χρηματικά ποσά ή άλλα ανταλλάγματα που τυχόν καταβλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα για μη εξουσιοδοτημένη πώληση διαφημιστικού τηλεοπτικού χρόνου. (περ.ιστ’ άρθρου 23 του ΚΦΕ).
14. Νέο κωδικός στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης για δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υπερβαίνουν τα λογιστικά κέρδη χρήσης κατά τον χρόνο πραγματοποίησής τους (άρθρο 22 του ΚΦΕ).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω