Ροή Ειδήσεων

Ομιλία Γιώργου Πελεκανάκη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

του Γιώργου Πελεκανάκη
Πρόεδρος ΔΣ, ΠΟΔΙΞ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων)

«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικούς και περιβαλλοντολογικούς προβληματισμούς στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς αντιλαμβάνονται ότι η υπεύθυνη συμπεριφορά οδηγεί στην αειφόρο επιχειρηματική επιτυχία»

Κυρίες και Κύριοι
Ο ρόλος των επιχειρήσεων στο σημερινό επιχειρείν μεσούσης της πρωτόγνωρης υγειονομικής και οικονομικής κρίσεως, απαιτεί πρώτιστα επαναπροσδιορισμό της εταιρικής φιλοσοφίας, από την οποία απορρέει η πρόθεση μιας επιχείρησης να λειτουργεί με υπευθυνότητα σε όλους τους τομείς που θεωρούνται άξονες αειφορίας, δηλαδή Εργαζόμενοι, Αγορά, Κοινωνία, Περιβάλλον. Η σοβαρή και παρατεταμένη κρίση που διάγει η εθνική οικονομία έχει ενισχύσει τις προκλήσεις και δυσκολίες που ταλανίζουν το κοινωνικό σύνολο, νοηματοδοτώντας εκ νέου την έννοια της κοινωνικής υπευθυνότητας που οφείλουν να επιδεικνύουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας που καταβάλλεται για την έξοδο από την κρίση απαιτείται η συμβολή όλων των φορέων της οικονομίας, ιδιωτικών και θεσμικών, στη δημιουργία των συνθηκών εκείνων που θα μειώσουν τον αρνητικό κοινωνικό αντίκτυπο. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναγνωρίζουν και να αποδέχονται ότι κάθε οικονομικά υγιής επιχείρηση οφείλει με τις δράσεις της να λειτουργεί με κοινωνική υπευθυνότητα απαντώντας στο μέτρο των δυνατοτήτων της στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικοί εταίροι της. Για τον λόγο αυτό, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μιας επιχείρησης, ενσωματώνεται στο όραμα και την επιχειρηματική της στρατηγική ως βασικός άξονας για την επίτευξη μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους κοινωνικούς εταίρους της και τη μεγιστοποίηση των οφελών από τις δραστηριότητές της για το κοινωνικό σύνολο. Η κοινωνική υπευθυνότητα μιας τουριστικής επιχείρησης εκδηλώνεται με κύριο γνώμονα την ασφαλή και ποιοτική διαμονή των επισκεπτών εστιάζοντας στη σωστή λειτουργία ολοκλήρου του ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Ο Κώδικας Δεοντολογίας για την ποιοτική διαμονή που έχουν θεσπίσει για αυτόν τον σκοπό εκφράζει την ακλόνητη δέσμευσή προς αυτή την κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, υπηρετώντας τις αξίες που διέπουν το εταιρικό όραμα, συμπεριλαμβάνει πρωτοβουλίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δράσεων και αποτυπώνονται σε μια Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Κύριοι στόχοι που την αποτελούν είναι: η προστασία του περιβάλλοντος, η προαγωγή του ανθρώπινου δυναμικού και η ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών, επιβεβαιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο έμπρακτα τη δέσμευσή της τουριστικής επιχείρησης να ανταποδίδει στους κοινωνικούς εταίρους της, την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη με την οποία την τιμούν σε βάθος χρόνου. Πρωταρχικός στόχος θα πρέπει να είναι η συνεχής προσφορά προς τους επισκέπτες ποιοτικών υπηρεσιών σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον, θα πρέπει επίσης να αποτελεί δέσμευση και για τις επόμενες περιόδους η περαιτέρω βελτίωση των πρακτικών της τουριστικής επιχείρησης και η ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής ώστε να μπορέσουν να συμβάλουν σημαντικά στην επιστροφή της κοινωνικής ευημερίας.
Σε πείσμα των καιρών και των δυσκολιών που βιώνουμε, ατενίζουμε το μέλλον στις τουριστικές επιχειρήσεις με αισιοδοξία και με την πεποίθηση ότι θα συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε ώστε να αποτελούμε πάντα έναν υπεύθυνο εταιρικό πολίτη και ένα πρότυπο αριστείας στο χώρο του τουρισμού.

Επιστροφή στο 5ο τεύχος

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω