Ροή Ειδήσεων

Πανελλήνιες εξετάσεις διαχειριστή αφερεγγυότητας

Η Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας, με την απόφαση 5/23.7.2021 (ΦΕΚ Β’ 3451/29.7.2021) προκήρυξε τις πανελλήνιες εξετάσεις έτους 2021 για την απόκτηση πιστοποίησης διαχειριστή αφερεγγυότητας, που θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικό τρόπο την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021, στις 6 μ.μ.
Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται δε σε ιστότοπο που θα ανακοινωθεί από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (δηλαδή η ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στο keyd.gov.gr/νέα).
Συγκεκριμένα το ΦΕΚ Β’ 3451/29.7.2021:
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 3/22.7.2021
Εξειδίκευση των εξεταζόμενων γνωστικών αντικειμένων για την απόκτηση πιστοποίησης διαχειριστή αφερεγγυότητας.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207) και ιδίως της παρ. 2 του άρθρου 232 αυτού.
2. Την υπό στοιχεία 44898 ΕΞ 2021/13.4.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης «Οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας» (Β’ 1615),
3. Την υπό στοιχεία 30757 ΕΞ 2021/12.3.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης «Ορισμός του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 369).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εξειδικεύουμε τα γνωστικά αντικείμενα, στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι για την απόκτηση πιστοποίησης διαχειριστή αφερεγγυότητας, ως εξής:
1. Αστικό δίκαιο: γενικές αρχές, ενοχικό δίκαιο, εμπράγματο δίκαιο.
2. Εμπορικό δίκαιο: πτωχευτικό δίκαιο, δίκαιο εμπορικών εταιριών, τραπεζικό δίκαιο.
3. Γενικές αρχές λογιστικής και φορολογίας επιχειρήσεων: χρηματοοικονομική λογιστική, χρηματοοικονομική ανάλυση, αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων, αρχές φορολογίας.
4. Βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης αφερεγγυότητας:
α) αρχές διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών με εφαρμογή στην αφερεγγυότητα, αρχές δόμησης και ελέγχου επιχειρηματικού σχεδίου με εφαρμογή στην αφερεγγυότητα,
β) επαγγελματικοί και ηθικοί κανόνες συμπεριφοράς, πρακτικές διαχείρισης της πτωχευτικής περιουσίας, πρακτικές επικοινωνίας με το κοινό, πρακτικές συνεργασίας και συντονισμού με άλλα όργανα ή με διαχειριστές άλλων διαδικασιών, όπως αυτά προκύπτουν ιδίως από τον Κώδικα Δεοντολογίας που εκδίδεται κατά την παρ. 1 του άρθρου 262 ν. 4738/2020.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω