Παράταση Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ

Παράταση της χρονικής διάρκειας απασχόλησης του Προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ ζητά ο Δήμος Πλατανιά για να καλύπτει τις πάγιες ανάγκες που προκύπτουν από την καταπολέμηση του covid-19.
Συγκεκριμένα το ψήφισμα:
Θέμα: «Ψήφισμα του Δ.Σ του Δήμου Πλατανιά για παράταση του Προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ»
Ενόψει της λήξης του τρέχοντος Προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας, ο Δήμος Πλατανιά, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες υγειονομικές ανάγκες λόγω της πανδημίας και την επιτακτικότητα εφαρμογής μέτρων προστασίας των εργαζομένων του βάσει των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠΕΣ, αιτείται την παράταση της χρονικής διάρκειας απασχόλησης των ωφελούμενων του ως άνω αναφερόμενου Προγράμματος.
Ειδικότερα, δεδομένης της υφιστάμενης κατάστασης, ιδιαίτερα μετά την εμφάνιση της υγειονομικής κρίσης του COVID-19 και την επιτακτική ανάγκη λήψης και εφαρμογής μέτρων περιορισμού της διάδοσής του, με τους υποστελεχωμένους ΟΤΑ -και εν προκειμένω με τον Δήμο Πλατανιά- να αναλαμβάνουν νευραλγικό ρόλο στην αντιμετώπιση αυτής της πρωτοφανούς κρίσης, καθίσταται προφανές ότι οι ανάγκες σε προσωπικό για την αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, την κάλυψη κοινωνικών αναγκών και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες, είναι αυξημένες και άμεσες.
Για τους παραπάνω λόγους, καθώς και με τα μέχρι σήμερα εξαγγελθέντα δεν προβλέπεται νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για το 2021 και κατανοώντας επίσης την αναγκαιότητα επανένταξης των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας, το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά στην από 16 Μαρτίου 2021 Τακτική Συνεδρίασή του (σχετ. η με αριθμ. 41/2021 Απόφαση) αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
Α) Να στηρίξει τα αιτήματα των εργαζομένων στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, όπως αυτά αποτυπώνονται στο έγγραφο της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των 36.500 εργαζομένων στα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας 2020-2021.
Β) Να αιτηθεί από το Υπουργείο Εργασίας να προχωρήσει με νομοθετική ρύθμιση στην παράταση του τρέχοντος προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ (Δημόσια Πρόσκληση Νο 4/2020), έως το τέλος του έτους (έως 31/12/2021), αφενός γιατί η συνδρομή των εργαζομένων στο έργο που παρέχει η αυτοδιοίκηση στις τρέχουσες και ιδιαίτερες συνθήκες, κρίνεται άκρως απαραίτητη και αφετέρου η ανάγκη στήριξης των ωφελουμένων του εν λόγω Προγράμματος, με την παράταση των συμβάσεών τους είναι επιτακτική, ώστε στις παρούσες συνθήκες να μην βρεθούν και αυτοί αντιμέτωποι με την ανεργία.
Γ) Να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις στην ΠΕΔ Κρήτης και στην ΚΕΔΕ προκειμένου να συνδράμουν σε αυτή την κατεύθυνση.
Δ) Επισημαίνεται παράλληλα, ότι σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος Πλατανιά εξακολουθεί να διεκδικεί την στελέχωσή του με μόνιμους υπαλλήλους καθόσον οι ανάγκες του σε τακτικό προσωπικό για την αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, την κάλυψη κοινωνικών αναγκών και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες του, είναι αυξημένες και άμεσες.
Το παρόν να αποσταλεί στην ΚΕΔΕ, την ΠΕΔ Κρήτης και να δημοσιευθεί στον Τοπικό Τύπο.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω