Πρότυπο ΕΛΟΤ εκπαίδευσης ξεναγών

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) έκδωσε στην Ελληνική γλώσσα το ευρωπαϊκό πρότυπο για τα προγράμματα σπουδών και την εκπαίδευση ξεναγών σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών για τη ενεργό συμμετοχή της στην εκπόνηση του ευρωπαϊκού προτύπου ως εκπροσώπου ΕΛΟΤ και στην προετοιμασία της ελληνικής έκδοσης.
Το Πρότυπο περιλαμβάνει απαιτήσεις για:
• Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις ελάχιστες ώρες θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.
• Τα μαθήματα κοινού κορμού για τη διαπολιτισμική γνώση στο ευρωπαϊκό πλαίσιο αξιών.
• Τα μαθήματα τοπικής εξειδίκευσης για την παρουσίαση και γνωριμία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και τη βιωσιμότητα/αειφορία (sustainability) του προορισμού.
• Τους παρόχους εκπαίδευσης, τα εκπαιδευτικά μέσα και τους εκπαιδευτές.
• Την αξιολόγηση της επάρκειας με γραπτές και προφορικές εξετάσεις και επιδείξεις ξενάγησης.
Η έκδοση του προτύπου αποσκοπεί στη διασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ξενάγησης και αναδεικνύει τη σημαντικότητα και το ρόλο των ξεναγών  στην προβολή της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της χώρας.
Το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 15565 μπορεί να αξιοποιηθεί στα εκπαιδευτικά προγράμματα των Σχολών Ξεναγών που λειτουργούν σήμερα σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.12360/12.07.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και Τουρισμού (ΦΕΚ 2532/Β /2017). Η ΚΥΑ καθορίζει ότι το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 945 ώρες θεωρητικών μαθημάτων (κοινού κορμού και τοπικής εξειδίκευσης) και ένα ελάχιστο 65 ημερών πρακτικής εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικές εκδρομές στους σημαντικούς χώρους κληρονομιάς καθώς και το επίπεδο επάρκειας γλώσσας του ξεναγού που χρησιμοποιείται στην ξενάγηση επισκεπτών να είναι Γ2/C2.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω