Σύνδεση Πρωτογενούς και Τουριστικού Τομέα

Η Περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης ξεκινούν την υλοποίηση  επιμορφωτικού προγράμματος, μεγάλης κλίμακος, με τίτλο «Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για τη σύνδεση Πρωτογενούς και Τουριστικού Τομέα», το οποίο σχεδιάστηκε με βάση τα δεδομένα της Διάγνωσης Αναγκών του Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη. Στην υλοποίηση του Επιμορφωτικού Προγράμματος θα συμβάλει η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης.
Το Πρόγραμμα είναι δωρεάν, υλοποιείται με εξ αποστάσεως και οι εγγραφές αρχίζουν από την 28η Ιουνίου έως στις 8 Σεπτεμβρίου με χρόνο υλοποίησης από 25 έως 14 Νοεμβρίου 2021.
Επιστημονικός Υπεύθυνος του Επιμορφωτικού Προγράμματος, το οποίο υλοποιείται από την Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης, είναι ο Καθηγητής Νίκος Παπαδάκης.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η ενδυνάμωση της απασχολησιμότητας και παραγωγικότητας των επιμορφούμενων  και η συμβολή στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης, με έμφαση στα ζητήματα της επαγγελματικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης και της οικονομικής ανάπτυξης.
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
• Η επιμόρφωση εργαζομένων και ανέργων-δυνάμει εργαζόμενων στον αγροτο-κτηνοτροφικό τομέα και στον τομέα του τουρισμού.
• Η υποστήριξη-ενδυνάμωση της σύνδεσης Πρωτογενούς και Τουριστικού Τομέα στην Κρήτη, μέσω της πρόσκτησης γνώσεων και της ανάπτυξης οριζόντιων και εξειδικευμένων δεξιοτήτων των επιμορφούμενων.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Επιμορφωτικό  Πρόγραμμα, περιλαμβάνει 10 διδακτικές ενότητες, διάρκειας 10 ωρών καθεμιά (5 σύγχρονης διδασκαλίας και 5 ασύγχρονης), τις οποίες θα διδάξουν εξειδικευμένοι επιμορφωτές.
• Οι πρώτες 5 διδακτικές ενότητες, που στοχεύουν στη ανάπτυξη κρίσιμων οριζόντιων και εγκάρσιων δεξιοτήτων, θα είναι υποχρεωτικές για όλους τους επιμορφούμενους.
• Οι επόμενες 5 διδακτικές ενότητες είναι ενότητες επιλογής από τις οποίες καθένας/ καθεμία επιμορφούμενος/η μπορεί να επιλέξει 2.
• Συνολικά, κάθε επιμορφούμενος/η θα παρακολουθήσει 7 διδακτικές ενότητες, 5 Υποχρεωτικές και 2 Επιλογής.  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
• Έναρξη: Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου (09.00-14.00). Εκπαίδευση των επιμορφούμενων στη χρήση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και η πρώτη (1η) ασύγχρονη διδασκαλία.
• Λήξη: Κυριακή 14 Νοεμβρίου. Τελική αξιολόγηση των επιμορφούμενων.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Το Πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τρίωρη (3ωρη) δια ζώσης επισκόπηση και ανατροφοδότηση και δίωρη (2ωρη) αξιολόγηση των επιμορφούμενων. 
Το Επιμορφωτικό πρόγραμμα πιστοποιείται από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης και οι επιμορφούμενοι, μετά την επιτυχή παρακολούθηση του Προγράμματος, θα λάβουν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Συνολικά, το επιμορφωτικό πρόγραμμα για κάθε επιμορφούμενο/η θα έχει διάρκεια 75 διδακτικές ώρες, που αντιστοιχούν σε 5 ECVET (ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης).
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να εγγραφούν συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας, τη σχετική αίτηση-φόρμα εγγραφής στο: https://agro-tourism-training-roc.uoc.gr/sign-up/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω