Τεχνολογίες ασύρματης δικτύωσης & κινητής τηλεφωνίας

Αρμονία Wireless Green στον χαρακτήρα ενός σύγχρονου ξενοδοχείου

του Μιχάλη Βλαχάκη*

H καθημερινότητά μας, η επαγγελματική μας ζωή και η κοινωνικότητά μας στην εποχή μας είναι άρρητα συνδεδεμένη με τα ασύρματα τοπικά δίκτυα υπολογιστών και mobile συσκευών -Smartphones, Tablets- ιδιαιτέρως δε κατά την διαμονή μας σε ένα σύγχρονο ξενοδοχειακό χώρο είτε για διακοπές ή επαγγελματικό ταξίδια. Η σημαντικότητα αυτή αποδεικνύεται από το γεγονός ότι πολλές φορές η ποιότητα (ταχύτητα και διαθεσιμότητα) του δικτύου καθορίζουν και την συνολική άποψη του πελάτη για την ποιότητα των υπηρεσιών του ξενοδοχείου κατά την διαμονή του.
Πολύ σημαντική λοιπόν η όλη υλοποίηση της ασύρματης δικτύωσης σε χώρους όπως τα ξενοδοχεία, καθώς οι επισκέπτες του θα μπορούν εύκολα και γρήγορα να πλοηγηθούν στο internet και στα social media, σε μια εποχή που αυτά κατέχουν ιδιαίτερη θέση στην ζωή μας. Ένα ξενοδοχείο χωρίς ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορεί να αποτελέσει λόγο απόρριψης για ένα υποψήφιο πελάτη. Με μια άλλη προσέγγιση, οι ξενοδοχειακές μονάδες μπορούν να επωφεληθούν από την επιθυμία για καλύτερες υπηρεσίες δικτύωσης παρέχοντας ταχύτερα δίκτυα έναντι κάποιας επιπλέον χρέωσης για την χρήση του WiFi.
Σε τεχνικούς όρους το Ασύρματο Τοπικό Δίκτυο (WLAN) συνδέει δύο ή περισσότερες συσκευές χρησιμοποιώντας μια μέθοδο ασύρματης κατανομής, παρέχοντας μια σύνδεση μέσω ενός ή πολλών σημείων πρόσβασης (Access Points) στο ευρύτερο internet. Το «Wi-Fi» είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ασύρματα τοπικά δίκτυα που χρησιμοποιούν το πρότυπο 802.11,a,b,g αν και τεχνικά είναι ένα δηλωμένο πρότυπο αλληλοσύνδεσης και επίδρασης ανάμεσα σε συσκευές 802.11. a,b,g
Παράλληλα ιδιαίτερα σημαντική για τους ξενοδοχειακούς πελάτες παραμένει η μεγάλη και αδιάλειπτη ταχύτητα μεταγωγής δεδομένων κινητής τηλεφωνίας από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, καθώς το κινητό πλέον αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ζωής μας εν γένει.
Συνοψίζοντας αναφέρουμε την ανάγκη της γρήγορης ασύρματης δικτύωσης με σύγχρονα WiFi πρωτόκολλα επικοινωνίας και παροχής τηλεφωνίας 5G στις ξενοδοχειακές μονάδες μέσω κεραιών μικρής όχλησης σε συνάρτηση με access points κινητής τηλεφωνίας, τα οποία θα επιτρέψουν να προσφέρονται στους πελάτες:
• Πολύ υψηλότερες ταχύτητες δικτύων, οι οποίες μπορούν να φτάσουν πάνω από 1 Gbps
• Εξαιρετικά χαμηλός χρόνος απόκρισης (latency)
• Aυξημένη χωρητικότητα δικτύου, με τους χρήστες να απολαμβάνουν υψηλότερες ταχύτητες και αξιοπιστία δικτύου
• Διασφάλιση καλύτερης ποιότητας και καθαρότητας στις φωνητικές κλήσεις, αλλά και υψηλής ποιότητας videocalls χωρίς καθυστερήσεις ή pixelation
Σήμερα λοιπόν περισσότερο από ποτέ καθημερινά βρισκόμαστε, δραστηριοποιούμαστε και ζούμε μέσα σε ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο υποβάθρου, με συνεχή κάλυψη και με συνεχώς αυξανόμενες πυκνότητες ισχύος μέσω των κεραιών εξυπηρέτησης του δικτύου. Ως απόρροια όμως των ανωτέρω που μας προσφέρουν μεν την μεγάλη ταχύτητα του διαδικτύου και την συνεχή τηλεφωνική επικοινωνία, υπάρχει και η αυξανόμενη ανησυχία για την υγεία μας, κάνοντας επιτακτική την ανάγκη για επιστημονικά σωστό ηλεκτρομαγνητικό έλεγχο των χώρων διαβίωσης και εργασίας, με αυστηρά πρωτόκολλα ηλεκτρομαγνητικής ασφάλειας.
Στον ξενοδοχειακό χώρο τα τελευταία χρόνια μας απασχολούν ιδιαίτερα θέματα ασφαλούς πράσινης οικολογικής και περιβαλλοντικής πρακτικής και συνείδησης, όπως οικολογικά υλικά κατασκευής κτηρίων, ασφαλή μη αλλεργικά κλινοσκεπάσματα, ασφάλεια χώρων και ιδιαίτερη ποιότητα στα εδέσματα των πρωινών και τα γεύματα. Με την ίδια λογική προσεγγίζουμε σιγά σιγά και την ασφαλή χρήση των ασύρματων τεχνολογιών είτε αυτές αφορούν Αccess points του WiFi της ξενοδοχειακής μονάδας είτε Access points 5G κινητής τηλεφωνίας από κεραίες χαμηλής όχλησης μέσα στον ξενοδοχειακό χώρο.
Ταυτόχρονα στα σύγχρονα ξενοδοχεία η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) τείνει να αποτελέσει την κυρίαρχη επιχειρηματική πρακτική, καθώς μέσω αυτής το ξενοδοχείο μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων και ταυτόχρονα να ενισχύσει τη φήμη, την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία του. Συνδυάζοντας λοιπόν θέματα ασφαλούς, πράσινης οικολογικής και περιβαλλοντικής πρακτικής και συνείδησης μαζί με σωστό περιβαλλοντολογικό έλεγχο για τα ασύρματα δίκτυά του μπορεί να παρέχει ασφαλή δικτύωση στους πελάτες του, τόσο από WIfI όσο και από 5G σήματα κινητής τηλεφωνίας. Συνολικά δε επιδεικνύει την κοινωνική υπευθυνότητα τού ξενοδοχείου αναδεικνύοντας ευκαιρίες για αύξηση των κερδών, προσέλκυση εργαζομένων, πελατών και επενδυτών.
Μέσω της κοινωνικής υπευθυνότητας, ξενοδοχειακές μονάδες προσελκύουν και διατηρούν ταλαντούχους νέους εργαζόμενους, και τείνουν να είναι πιο αξιόπιστες και ως πωλητές και ως προμηθευτές υπηρεσιών με αποτέλεσμα να αποκτούν πρόσβαση σε διεθνείς αλυσίδες αξίας. Οι επιχειρήσεις που υιοθετούν τις αξίες και αρχές της ΕΚΕ αυξάνουν τα κέρδη τους και ταυτόχρονα συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή και στην προστασία του περιβάλλοντος, ενισχύοντας την προσπάθεια επίτευξης των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.
Η προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελληνική ξενοδοχεία απαιτεί οργάνωση και κυρίως γνώση των απαραίτητων εργαλείων διοίκησης ΕΚΕ στις επιχειρήσεις.
To Aktinovolia.gr μέσω της wireless green protocol δράσης για τα ξενοδοχεία ενισχύει την κοινωνική τους ευθύνη δίνοντας την δυνατότητα να δράσουν προς την δημιουργία ενός ηλεκτρομαγνητικά ασφαλούς περιβάλλοντος προσελκύοντας πελάτες με ιδιαίτερες ευαισθησίες, που επιθυμούν διαβίωση σε ένα ασφαλές και υγιές ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον.
Από την μεριά μας παρέχουμε μετρήσεις και πιστοποιούμε για την ασφάλεια των χώρων σας στηριζόμενοι σε διεθνή πρότυπα ασφαλείας καθώς και στις Ελληνικές κείμενες διατάξεις ασφαλούς έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Ενδεικτικά μπορούμε να προσφέρουμε τα κάτωθι:
• Certificate στη Reception Certificate Stickers για όλους τους χώρους
• Online Certificate για τη Ιστοσελίδα σας
• Ηλεκτρομαγνητικό Χάρτη επί των Κατόψεων με εμφανή σήμανση
• Προσέλκυση πελατών λόγω Ηλ/κής ασφάλειας
• Ασφάλεια του απασχολούμενου προσωπικού
• Ανάδειξη του Πράσινου Χαρακτήρα σας και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
• Ισχυρό στοιχείο προώθησης στο marketing του ξενοδοχείου

*Ο Μιχάλης Βλαχάκης, είναι Υπεύθυνος εργαστηρίου μη ιοντιζουσών ακτινοβολών του www.aktinovolia.gr
Προέρχεται από το τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Τα τελευταία 9 χρόνια διενεργεί μετρήσεις ακτινοβολίας μέσω του εργαστηρίου www.aktinovolia.gr σε όλη την χώρα.

Επιστροφή στο 7ο τεύχος

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω