Υποβολή δικαιολογητικών πληγέντων θεομηνίας

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ολοκλήρωσαν την καταγραφή των ζημιών στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις (εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ), και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις 20-22 Οκτωβρίου και 6,7,8 & 10 Νοεμβρίου 2020. 
Όσον αφορά την δωρεάν χρηματική ενίσχυση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καλούνται οι επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις θεομηνίες της 20-22 Οκτωβρίου και 6,7,8 & 10 Νοεμβρίου 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και δεν έχουν ήδη ανταποκριθεί, έως την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021   όπως προσκομίσουν:
– Τίτλους ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή μισθωτήριο συμβόλαιο.
– Φορολογικές δηλώσεις επιχείρησης.
– Δηλώσεις ΦΠΑ.
– Απογραφή προηγούμενου έτους.
– Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και σε περίπτωση μη ύπαρξης να αναζητούνται από τους προμηθευτές.
– Κατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος απόσβεσης, η κατάσταση του μηχανήματος, καθώς και αν πρόκειται για ολική ή μερική καταστροφή.
– Λογιστικά στοιχεία παγίων.
– Τιμολόγια αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού (εφ’ όσον είναι διαθέσιμα).
– Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης της ζημίας και σε περίπτωση μη ύπαρξης Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599 περί μη ασφάλισης της μονάδας.
– Την νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης (άδεια λειτουργίας ή λοιπές άδειες).
Για την διευκόλυνση και την επιτάχυνση των διαδικασιών δύναται να κατατεθεί:
– Εκτίμηση της ζημιάς (σε πίνακα τύπου excel) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή ιδιώτη εκτιμητή ή λογιστή ή μηχανικό βασιζόμενη στα προαναφερόμενα δικαιολογητικά.
– Για κτιριακές ζημιές, επιμετρητικό σκαρίφημα.
– Έγχρωμες φωτογραφίες είτε εκτυπωμένες είτε σε cd.
– IBAN λογαριασμού επιχείρησης.
– Τυχόν διευκρινήσεις – συμπληρωματικά στοιχεία που τους έχουν ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, τμήμα Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Μ. Μουσούρου 15 ΤΚ 71201, τηλ. 2813410202, Ηράκλειο (γραφείο πρωτοκόλλου 312 3ος όροφος).
Τονίζεται ότι χωρίς την υποβολή των παραπάνω η αρμόδια επιτροπή δεν δύναται να πραγματοποιήσει την απαιτούμενη εκτίμηση-προσδιορισμό της ζημιάς και να συμπεριλάβει την επιχείρηση στη σχετική συγκεντρωτική κατάσταση των επιχειρήσεων που θα σταλεί στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών.
Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα κατατέθηκαν περισσότερες από 800 αιτήσεις για καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε επιχειρήσεις των Δήμων Ηρακλείου, Μινώα Πεδιάδος και Χερσονήσου. Γνωστοποιήθηκαν τα φαινόμενα στην Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, κηρύχθηκαν οι περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, συγκροτήθηκαν οι επιτροπές καταγραφής και εκτίμησης ζημιών, διενεργήθηκαν οι σχετικές αυτοψίες και υποβλήθηκε στη Δ.Α.Ε.Φ.Κ. αίτημα οριοθέτησης συνοδευόμενο από συγκεντρωτικές καταστάσεις των πορισμάτων των αυτοψιών ανά Δήμο, Δημοτική Ενότητα και Κοινότητα.
Με το ΦΕΚ 1763 Β/28-4-2021 περί: «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 20ης έως 22ας Οκτωβρίου 2020 και της 6ης, 7ης, 8ης και 10ης Νοεμβρίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης» οριοθετήθηκαν οι πληγείσες περιοχές και αναφέρονται οι όροι και προϋποθέσεις για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής στους δικαιούχους. (Επισυνάπτεται συνημμένα).
Για τις σχετικές διαδικασίες περί στεγαστικής συνδρομής αρμόδιος φορέας είναι ο Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ν. Χανίων (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Ν. Χανίων).


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω