Υπό έρευνα η ΔΕΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε επίσημη έρευνα για να αξιολογήσει την πιθανή καταχρηστική συμπεριφορά της ΔΕΗ στον ελληνικό χονδρικό ηλεκτρικό τομέα.
Η Επιτροπή ανησυχεί για το γεγονός ότι η ΔΕΗ ενδέχεται να έχει περιορίσει τον ανταγωνισμό στις ελληνικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας χονδρικής με την προσφορά της. Ειδικότερα, λαμβανομένης υπόψη της θέσης της ΔΕΗ τόσο σε επίπεδο χονδρικής όσο και σε επίπεδο λιανικής, ενδέχεται να έχει υιοθετήσει στρατηγικές επιθετικής υποβολής προσφορών που εμποδίζουν την ικανότητα των ανταγωνιστών της ΔΕΗ να ανταγωνίζονται στις αγορές χονδρικής και συναφούς ηλεκτρικής ενέργειας.
Εάν αποδειχθεί, αυτή η συμπεριφορά μπορεί να συνιστά αποκλειστική αρπακτική πρακτική, η οποία παραβιάζει τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ, ιδίως για την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά (άρθρο 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Η έναρξη της διαδικασίας σημαίνει ότι η Επιτροπή θα εξετάσει τις υποθέσεις κατά προτεραιότητα. Δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας.
Η ΔΕΗ είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας λιανικής και χονδρικής στην Ελλάδα. Η ΔΕΗ ανήκει κατά πλειοψηφία στο ελληνικό κράτος. Ελέγχει όλους τους λιγνίτη και υδροηλεκτρικούς σταθμούς, καθώς και ορισμένες από τις μονάδες παραγωγής φυσικού αερίου και ανανεώσιμης ενέργειας Δραστηριοποιείται επίσης στην παροχή ενέργειας σε καταναλωτές λιανικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας όπου εξακολουθεί να έχει μερίδιο αγοράς άνω των δύο τρίτων.
Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Margrethe Vestager, υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισμού δήλωσε: «Όλοι βασίζουμε σε λειτουργικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Σήμερα ξεκινάμε μια έρευνα για τη συμπεριφορά της ΔΕΗ σε χονδρικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα που ενδέχεται να έχουν στρεβλώσει τον ανταγωνισμό και να επιβραδύνουν τις επενδύσεις η παραγωγή πιο πράσινης ενέργειας. Η Ελλάδα πρόσφατα ξεκίνησε ένα φιλόδοξο σχέδιο εξόδου από τον λιγνίτη. Η διασφάλιση αποτελεσματικού ανταγωνισμού είναι ο καλύτερος τρόπος για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε ανταγωνιστικές τιμές, τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις, καθώς και για την τόνωση των επενδύσεων σε λιγότερο ρυπογόνες πηγές ενέργειας.»
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι η έρευνα δεν σχετίζεται με τα προνομιακά δικαιώματα πρόσβασης στον λιγνίτη που παραχωρεί το ελληνικό κράτος στη ΔΕΗ αλλά με την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών.
Ειδικότερα το άρθρο 11 παράγραφος 6 του κανονισμού 1/2003 προβλέπει ότι η κίνηση διαδικασίας από την Επιτροπή απαλλάσσει τις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών από την αρμοδιότητά τους να εφαρμόζουν επίσης κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ στις σχετικές πρακτικές. Το άρθρο 16, παράγραφος 1, του ίδιου κανονισμού ορίζει ότι τα εθνικά δικαστήρια πρέπει να αποφεύγουν τη λήψη αποφάσεων που θα έρχονταν σε αντίθεση με απόφαση την οποία εξέτασε η Επιτροπή στο πλαίσιο διαδικασίας που κίνησε.
Τέλος σημειώνεται πως δεν υπάρχει νομική προθεσμία για τον τερματισμό μιας έρευνας η οποία εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της πολυπλοκότητας της υπόθεσης, της συνεργασίας των επιχειρήσεων με την Επιτροπή και της άσκησης των εταιρικών δικαιωμάτων.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω