Ψηφιακό ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποφάσισε την έναρξη της φάσης διερεύνησης έργου για το ψηφιακό ευρώ. Η φάση διερεύνησης θα διαρκέσει 24 μήνες και αποβλέπει στην αντιμετώπιση βασικών ζητημάτων που αφορούν τη σχεδίαση και τη διανομή. Το ψηφιακό ευρώ πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Ευρωπαίων, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην αποτροπή παράνομων δραστηριοτήτων και στην αποφυγή κάθε ανεπιθύμητης επίπτωσης στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη νομισματική πολιτική. Το έργο αυτό δεν θα προδικάσει τυχόν μελλοντική απόφαση σχετικά με το ενδεχόμενο έκδοσης ψηφιακού ευρώ, η οποία θα ληφθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.
Σε κάθε περίπτωση, το ψηφιακό ευρώ θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τα μετρητά και δεν θα τα αντικαταστήσει.
Ήδη δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στους ακόλουθους τέσσερις τομείς: τεχνολογία καθολικού για το ψηφιακό ευρώ, προστασία προσωπικών δεδομένων και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όρια όσον αφορά την ποσότητα ψηφιακού ευρώ σε κυκλοφορία, πρόσβαση των τελικών χρηστών χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο και διευκόλυνση της πρόσβασης για όλους με τις κατάλληλες συσκευές. Δεν εντοπίστηκαν σημαντικά τεχνικά εμπόδια σε καμία από τις υπό αξιολόγηση επιλογές σχεδίασης.
Τόσο η υπηρεσία του Ευρωσυστήματος για τον διακανονισμό άμεσων πληρωμών μέσω TARGET (TIPS) όσο και εναλλακτικές λύσεις, όπως η τεχνολογία blockchain, αποδείχθηκαν ικανές να διεκπεραιώνουν περισσότερες από 40.000 συναλλαγές το δευτερόλεπτο. Οι δοκιμές έδειξαν επίσης ότι είναι δυνατόν να εφαρμοστούν δομές που συνδυάζουν κεντρικά και αποκεντρωμένα χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με αυτές τις δοκιμές, η βασική υποδομή για το ψηφιακό ευρώ θα ήταν φιλική προς το περιβάλλον, σε ό,τι αφορά τις δομές που υποβλήθηκαν σε δοκιμές, η κατανάλωση ενέργειας για τη διενέργεια δεκάδων χιλιάδων συναλλαγών ανά δευτερόλεπτο είναι αμελητέα σε σύγκριση με την αντίστοιχη κατανάλωση για κρυπτοστοιχεία ενεργητικού, όπως το bitcoin.
Κατά τη φάση διερεύνησης το Ευρωσύστημα θα επικεντρωθεί στην πιθανή λειτουργική σχεδίαση με βάση τις ανάγκες των χρηστών. Θα συμμετέχουν ομάδες εστιασμένης έρευνας και θα πραγματοποιηθούν εργασίες ανάπτυξης πρωτοτύπων και βασικής σχεδίασης. Θα εξεταστούν επίσης οι συνθήκες χρήσης που θα πρέπει να παρέχει ένα ψηφιακό ευρώ κατά προτεραιότητα για την επίτευξη των στόχων του, που είναι μια ακίνδυνη, προσβάσιμη και αποδοτική μορφή ψηφιακού χρήματος κεντρικής τράπεζας.
Το έργο θα διασαφηνίσει επίσης τις αλλαγές που πιθανόν να χρειαστούν στο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ. Θα αξιολογηθούν οι πιθανές επιδράσεις του ψηφιακού ευρώ στην αγορά και θα προσδιοριστούν οι επιλογές σχεδίασης για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή κινδύνων για τους πολίτες της ζώνης του ευρώ, τους φορείς διαμεσολάβησης και τη συνολική οικονομία. Θα καθοριστεί επίσης ένα επιχειρηματικό μοντέλο για τους εποπτευόμενους φορείς διαμεσολάβησης εντός του συστήματος του ψηφιακού ευρώ. Μια συμβουλευτική ομάδα για ζητήματα της αγοράς θα λάβει υπόψη, κατά τη φάση διερεύνησης, τις απόψεις των δυνητικών χρηστών και φορέων διανομής για το ψηφιακό ευρώ. Οι απόψεις αυτές θα συζητηθούν επίσης από το Συμβούλιο Πληρωμών Λιανικής σε Ευρώ.
Η φάση διερεύνησης θα ωφεληθεί από τις δοκιμαστικές εργασίες που πραγματοποίησαν η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ τους τελευταίους εννέα μήνες, στις οποίες συμμετείχαν μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω