Έρευνα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας Κρήτης

Ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης σε συνεργασία με το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) υλοποίησε σημαντικότατη έρευνα με θέμα πως επηρέασε η πανδημία τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Κρήτη και ποιες ήταν οι συνέπειες της.
Σκοπός η ακριβέστερη κατανόηση της κατάστασης, πως αντιμετώπισαν τα μέλη του Συλλόγου την κρίση, πως βλέπουν τις προοπτικές που υπάρχουν σήμερα σε ότι αφορά την συνέχιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων τους, αλλά να  αποτελέσουν τη βάση για αλλαγές και προτάσεις σχετικά με το μέλλον της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στην Κρήτη.
Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν 217 γυναίκες επιχειρηματίες, μέλη του συλλόγου, η έρευνα πραγματοποιήθηκε τους μήνες Δεκέμβριο 2020 – Ιανουάριο 2021, με συμπλήρωση ερωτηματολόγιου Google form, με μεθοδολογία δύο κατηγορίες ερωτήσεων γενικών και οκτώ επιμέρους σχετικά με τον τρόπο που επηρέασε η πανδημία τις επιχειρήσεις.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Από τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα, σε ότι αφορά το προφίλ τους, ποσοστό 82% είναι μικρές επιχειρήσεις με νομική μορφή ατομική επιχείρηση ή ΟΕ, ενώ υπάρχει μια ποικιλομορφία σε σχέση με το αντικείμενο της δραστηριότητας με πάνω από 50% από τους κλάδους του εμπορίου, της βιοτεχνίας, της αγροδιατροφής και της χειροτεχνίας. Σε ότι αφορά το μέγεθος, πάνω από 50 % απασχολούν μέχρι 3 άτομα, ενώ απόδειξη του μικρού μεγέθους είναι το γεγονός σε ποσοστό 64 % ο τζίρος τους είναι μέχρι 50.000 € (μέχρι 20.000€, 41,5% και από 20.000 – 50.000 € 22,6%).
Η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων του δείγματος, και συγκεκριμένα σχεδόν 74 %, επηρεάστηκαν πάρα πολύ (53%) ή πολύ (20,7%) από την πανδημία, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό, μικρότερο του 4 % δεν επηρεάστηκε καθόλου.
Σε σχέση με το προσωπικό, σχεδόν 55% (119 επιχειρήσεις) μείωσε το προσωπικό τους, 44,7% δεν επηρεάστηκε (97 επιχειρήσεις) ενώ μόνο μία δήλωσε ότι αύξησε το προσωπικό της.
Σχετικά με τον τζίρο, το 66,4% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι ο τζίρος παρουσίασε μεγάλη μείωση, το 26,3% μείωση, το 4,1% δεν επηρεάστηκε ενώ 6 επιχειρήσεις δήλωσαν ότι ο τζίρος παρουσίασε αύξηση και μόνο μια επιχείρηση ότι παρουσίασε μεγάλη αύξηση.
Τα μέτρα που πήραν για την αντιμετώπιση της πανδημίας ήταν κυρίως η εξ’ αποστάσεως ή εκ περιτροπής λειτουργία καθώς και η αναστολή για το προσωπικό.
Σημαντικό ποσοστό (43,8% έκλεισε για ορισμένη περίοδο). Μεγάλο ποσοστό επίσης δηλώνει ότι τηρεί τα υγειονομικά μέτρα.
Σχετικά με την τηλεργασία, οι επιχειρήσεις εμφανίζονται επιφυλακτικές, καθώς το 36,4% θεωρεί ότι δεν τις ενδιαφέρει, περίπου 1 στις 4 (24,4%) δεν είναι καθόλου έτοιμες, ενώ περίπου 1 στις 6 δηλώνει έτοιμη.  
Πάνω από 70% των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας είναι ανεπαρκή ή πολύ ανεπαρκή, 11,5 % θετικά και μόνο 3 επιχειρήσεις δήλωσαν ότι είναι πολύ θετικά.
Σε ερώτηση σχετικά με το αν ανάπτυξαν κάποια καινοτομία ή διαφοροποίηση προϊόντος/υπηρεσίας, 47,5% δήλωσαν ότι δεν ανέπτυξαν, 13,8% ανάπτυξαν καινοτομία, 16,1% διαφοροποίηση προϊόντος και 33,2% διαφοροποίηση υπηρεσίας.
Τέλος, σε σχέση με τις προσδοκίες των επιχειρήσεων για την επόμενη 3ετία, 44,2% δήλωσαν ότι είναι θετικές, 36,9% αρνητικές ή πολύ αρνητικές και 14,7% ότι δεν αναμένουν μεταβολή.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω