Διαγωνισμός αναδόχου υπηρεσιών Δρυμού Σαμαριάς

[χρόνος ανάγνωσης 50 δευτερόλεπτα]

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενο από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), διενεργεί διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο α) μεταφορά επισκεπτών, υλικών και μέσων και συντήρηση υποδομών και μέσων β) καθαρισμός υποδομών επισκεπτών για τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς, για τη διαχειριστική περίοδο 2023.
          Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, ήτοι έως την 7η Απριλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00.
          Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του Διαγωνισμού είναι η 11η Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 και θα λάβει χώρα στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.
          Οι υπηρεσίες θα επιτελούνται καθημερινά, από τις 07:00 έως και την διέλευση του τελευταίου επισκέπτη και για επτά (7) ημέρες την εβδομάδα σε όλο το μήκος του μονοπατιού (~13 χλμ) και σε προκαθορισμένους, για κάθε υπάλληλο, τομείς ευθύνης.
          Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (214.800,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι στο συνολικό ποσό των διακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων πενήντα δύο ευρώ (266.352,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.
          Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως την ημερομηνία λήξης λειτουργίας του Φαραγγιού Σαμαριάς (εκτιμώμενη ημερομηνία λήξης 31/10/2023).

Ολόκληρη η διακήρυξη:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω