Ροή Ειδήσεων

Υψηλές πτήσεις Ελληνικών εξαγωγών

Υψηλές πτήσεις για τις ελληνικές εξαγωγές χαρακτηρίζει την νέα αύξηση τον Ιούλιο του 39,9% ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, επισημαίνοντας ότι τίθενται οι βάσεις για νέο ιστορικό ρεκόρ. Παρά τις γνωστές δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώνουν στο παγκόσμιο εμπόριο υψηλός πληθωρισμός, ενεργειακή κρίση, οι Ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις καταφέρνουν να διατηρούν τη δυναμική τους και να διοχετεύουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στις διεθνείς αγορές. Από την άλλη πλευρά, μόνιμη πηγή προβληματισμού αποτελεί η διαρκής αύξηση των εισαγωγών και η διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος.  
          Σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Ιούλιο του 2022 (σε σχέση με τον Ιούλιο του 2021), καταγράφονται ανοδικές τάσεις για όλους τους κλάδους, με εξαίρεση εκείνους των Χημικών και των Πρώτων Υλών. Πιο συγκεκριμένα, ισχυρή ποσοστιαία αύξηση καταγράφεται στις υψηλές σε αξία κατηγορίες: Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (+113,3%), Βιομηχανικά (+25,7%), Τρόφιμα και Ζώα ζωντανά (+21,4%). Σημαντική μείωση παρουσιάζουν οι επίσης υψηλές σε αξία εξαγωγές της κατηγορίας Χημικά κατά -12,9%, σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Αύξηση επίσης εμφανίζουν οι εξαγωγές των κατηγοριών Μηχανήματα (+14,9%) και Διάφορα Βιομηχανικά (+38,4%) για τον Ιούλιο του 2022. Ακολουθούν οι χαμηλότερες σε αξία Πρώτες Ύλες με ελαφρά μείωση
(-1,4%) και τα Ποτά & Καπνός με άνοδο (+33,4%), σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Στα Λάδια καταγράφεται αύξηση της αξίας των εξαγωγών κατά +33,5%, ενώ αυξημένες είναι και οι εξαγωγές της κατηγορίας Εμπιστευτικά Προϊόντα (+17,7%) με την αξία τους όμως να είναι χαμηλή.
          Αναλυτικότερα, πολύ μεγάλη άνοδο καταγράφουν οι εξαγωγές και το μήνα Ιούλιο του 2022, καθώς αυξήθηκαν κατά 1,42 δισ. ευρώ ή κατά 39,9% και ανήλθαν σε 4,97 δισ. ευρώ έναντι 3,55 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2021. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, η αύξηση είναι σημαντικά μικρότερη κατά 22 σχεδόν ποσοστιαίες μονάδες, καθώς ανήλθαν στα 3,10 δισ. ευρώ από 2,63 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 468,7 εκατ. ευρώ ή κατά 17,8%, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σπουδαιότητα που διαδραματίζει η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών πετρελαιοειδών και καυσίμων κατά 113,3%.
          Πολύ μεγάλη είναι η άνοδος που καταγράφεται και στις εισαγωγές τον Ιούλιο του 2022, καθώς αυξήθηκαν κατά 2,17 δισ. ευρώ ή κατά 37,3% και ανήλθαν σε 7,97 δισ. ευρώ έναντι 5,80 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2021. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών ανήλθαν στα 5,08 δισ. ευρώ από 4,28 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 802 εκ. ευρώ ή κατά 18,7%.
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε τον Ιούλιο του 2022 κατά 749 εκ. ευρώ, ή κατά 33,3%, στα -3 δισ. ευρώ από -2,25 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2021. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα επίσης αυξήθηκε, στα -1,99 δισ. ευρώ από -1,65 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 333 εκατ. ευρώ ή κατά 20,2%.
Η μεγάλη αύξηση των εξαγωγών με την οποία «έκλεισε» το 2021 (29,5%) συνεχίζεται και διευρύνεται και κατά τη διάρκεια των επτά πρώτων μηνών του τρέχοντος έτους. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές συνολικά στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου αυξάνονται κατά 8,81 δισ. ευρώ ή κατά 39,7% και ανήλθαν σε 30,98 δισ. ευρώ από 22,17 δισ. ευρώ. 
          Ομοίως, χωρίς τα πετρελαιοειδή, είναι αξιοσημείωτο ότι παρά την πανδημία με τις επιπτώσεις της και τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι εξαγωγές για το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου κινούνται ανοδικά σε σχέση με το 2021, στα 20,27 δισ. ευρώ από 16,45 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξημένες κατά 3,82 δισ. ευρώ ή κατά 23,2%.
Οι εισαγωγές (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) στο επτάμηνο Ιανουαρίου –Ιουλίου 2022 αυξήθηκαν πάρα πολύ – κατά 16,98 δισ. ευρώ ή κατά 49%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 51,64 δισ. ευρώ έναντι 34,67 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2021. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα 35,21 δισ. ευρώ από 26,72 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 8,49 δισ. ευρώ ή κατά 31,8%.
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το εμπορικό έλλειμμα στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου του 2022 αυξήθηκε κατά 8,17 δισ. ευρώ ή κατά 65,4%, στα -20,67 δισ. ευρώ από -12,50 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε στα -14,95 δισ. ευρώ από -10,27 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 4,68 δισ. ευρώ ή κατά 45,6%.
            Η πορεία ανά γεωγραφική περιοχή
Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές, τον Ιούλιο του 2022, παρατηρείται μεγάλη άνοδος των αποστολών προς τις χώρες της Ε.Ε. κατά 28,5% ενώ προς τις Τρίτες Χώρες, καταγράφεται πολύ μεγάλη αύξηση της τάξης του 56,2%. Όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν και πάλι μεγαλύτερη αύξηση προς τις Τρίτες Χώρες κατά 29,7% και αισθητά μικρότερη προς τις Χώρες της Ε.Ε., με άνοδο κατά 12,1%.
          Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, μειώθηκε κατά 4,5 μονάδες περίπου και άγγιξε το 54,3% έναντι 59% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021. Αντιστρόφως ανάλογη είναι η εικόνα που καταγράφεται για το ποσοστό των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες, που διαμορφώθηκε στο 45,7% έναντι 41%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 64,1% και των τρίτων χωρών στο 35,9%.
Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου του 2022, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυξήθηκε εντυπωσιακά προς τις Χώρες της ΕΕ (37,6%) καθώς και προς τις Τρίτες Χώρες (42,4%). Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν άνοδο προς τις Χώρες της ΕΕ κατά 21,8% και λίγο μεγαλύτερη προς τις Τρίτες Χώρες κατά 26%.
            Η πορεία ανά κλάδο
Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Ιούλιο του 2022 καταγράφονται ανοδικές τάσεις για όλους τους κλάδους, με εξαίρεση εκείνους των Χημικών και των Πρώτων Υλών.Πιο συγκεκριμένα, ισχυρή ποσοστιαία αύξηση καταγράφεται στις υψηλές σε αξία κατηγορίες: Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (+113,3%), Βιομηχανικά (+25,7%), Τρόφιμα και Ζώα ζωντανά (+21,4%). Σημαντική μείωση παρουσιάζουν οι επίσης υψηλές σε αξία εξαγωγές της κατηγορίας Χημικά κατά -12,9%, σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.
           
Αύξηση επίσης εμφανίζουν οι εξαγωγές των κατηγοριών Μηχανήματα (+14,9%) και Διάφορα Βιομηχανικά (+38,4%) για τον Ιούλιο του 2022. Ακολουθούν οι χαμηλότερες σε αξία Πρώτες Ύλες με ελαφρά μείωση (-1,4%) και τα Ποτά & Καπνός με άνοδο (+33,4%), σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 
           
Στα Λάδια καταγράφεται αύξηση της αξίας των εξαγωγών κατά +33,5%, ενώ αυξημένες είναι και οι εξαγωγές της κατηγορίας Εμπιστευτικά Προϊόντα (+17,7%) με την αξία τους όμως να είναι χαμηλή.
           
Εξετάζοντας το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου του 2022, σημαντική άνοδο καταγράφουν όλοι οι προϊοντικοί κλάδοι ανεξαιρέτως.Οι κλάδοι των Πετρελαιοειδών-Καυσίμων αυξήθηκαν κατά +91,5%, των Βιομηχανικών κατά +40,8% και των Τροφίμων και Ζώων ζωντανών κατά +18,9%. Παρένθεση αποτελεί η μικρότερη αύξηση εξαγωγών που εμφανίζει η ιδιαίτερα σημαντική κατηγορία των Χημικών (+5,7%) και ακολουθούν με ισχυρή αύξηση οι κλάδοι των Μηχανημάτων (+25,7%) και των Διαφόρων Βιομηχανικών (+28,3%).Αύξηση καταγράφεται και προς τις κατηγορίες των Πρώτων Υλών (+10,1%), των Ποτά & Καπνός (+11,5%) και των Λαδιών (+9,2%), με αισθητά όμως χαμηλότερη αξία.
          Τέλος, οι χαμηλές σε αξία εξαγωγές των Εμπιστευτικών Προϊόντων παρουσίασαν ισχυρή αύξηση της τάξης του 45,9%.

2η Ημερίδα «ΚΡΗΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΝ»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω