Επιπτώσεις πανδημίας στην αγορά εργασίας

Οι τάσεις που διαμορφώνονται σε διεθνές επίπεδο αναδεικνύουν ότι τα επόμενα χρόνια η προσφορά απασχόλησης και το επιχειρείν, αναμένεται να αυξηθεί σε θέσεις εργασίας που θα σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες, την τεχνητή νοημοσύνη, την ψηφιοποίηση και την αυτοματοποίηση, ενώ την ίδια στιγμή, αναμένεται να μειωθεί σε παραδοσιακές μορφές απασχόλησης, τονίζει ο καθηγητής Νίκος Παπαδάκης, σε συνέντευξη στο ΚΡΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ.

Ποιός ο ρόλος του Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας στην ανάπτυξη της οικονομίας της Κρήτης;
Ο Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας της Κρήτης είναι ένα καινοτόμο ερευνητικό έργο μεγάλης κλίμακας, που λειτουργεί από το 2016 στο νησί, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014- 2020» και αποτελεί τον πρώτο Περιφερειακό Μηχανισμό για την Αγορά Εργασίας στην Ελλάδα. Υλοποιείται από τη Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στη βάση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Πανεπιστημίου Κρήτης και Περιφέρειας Κρήτης, την οποία και ευχαριστούμε (και ιδιαιτέρως τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη) για τη στήριξη στο όλο εγχείρημα και την εξαιρετική συνεργασία. Αντικείμενο του Περιφερειακού Μηχανισμού είναι η διαχρονική και πολύ-επίπεδη παρακολούθηση των τάσεων και η διάγνωση των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης. Συντονίζεται από Τριμελή Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) και συγκεκριμένα τον Καθηγητή Μιχάλη Ταρουδάκη (ΕΥ), τον Καθηγητή Βαγγέλη Τζουβελέκα και τον υποφαινόμενο. Η Ομάδα Έργου είναι διεπιστημονική, κι αποτελείται από Καθηγητές και Ερευνητές από διάφορα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως και εξωτερικούς συνεργάτες.
Μεταξύ άλλων, ο Περιφερειακός Σχεδιασμός περιλαμβάνει και την ετήσια επικαιροποίηση όλων των κρίσιμων δεδομένων και την ανάλυση των τάσεων και μετασχηματισμών στην αγορά εργασίας στην Κρήτη με χρήση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων έρευνας, από το 2016 μέχρι και σήμερα. Με αυτό τον τρόπο επισκοπείται η αγορά εργασίας στην Κρήτη και η σχέση της με την τοπική παραγωγή και οικονομία. Τούτων δοθέντων, ο Περιφερειακός Μηχανισμός μέσω των ευρημάτων του, υποστηρίζει την Περιφέρεια στη διαμόρφωση πολιτικών απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά και στη διατύπωση κατευθύνσεων για την εξειδίκευση των δράσεων ενίσχυσης της απασχόλησης και της τοπικής οικονομίας μέσω του ΕΣΠΑ, από το οποίο χρηματοδοτείται. Αξίζει να σημειωθεί εδώ, νομίζω, ότι η Ετήσια Έκθεση για το 2020, που παρουσιάστηκε στην Περιφέρεια στις 6/4/2021, εκτός από τα στοιχεία που καταγράφει και αναλύει κάθε έτος (στη βάση συγκεκριμένων δεικτών), περιέχει μια ειδική, νέα ενότητα που αποτυπώνει τις συνθήκες που διαμορφώνονται την περίοδο της πανδημίας. Έτσι η Περιφέρεια Κρήτης είναι η πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα που έχει αναλυτικά δεδομένα για όλες τις παραμέτρους των επιπτώσεων της πανδημίας στην αγορά εργασίας αλλά και σε συγκεκριμένες διαστάσεις της οικονομίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας το 2020, διαθέτοντας πολιτική δεδομένων (data policy), που μπορούν να συμβάλουν στο σχεδιασμό περαιτέρω στοχευμένων δράσεων σε αγορά εργασίας και οικονομία, σε περιφερειακό επίπεδο. Επιτρέψτε μου να αναφέρω κάποια από τα κύρια ευρήματα, εστιάζοντας σε αυτά που αφορούν στις επιχειρήσεις στην Κρήτη. Οι επιχειρήσεις με έναν ή περισσότερους εργαζομένους αποτελούν το 54%, οι προσωπικές/ατομικές επιχειρήσεις το 32%, ενώ το 14% αποτελούν οικογενειακές επιχειρήσεις. Υπήρξε ραγδαία αύξηση της ανεργίας ειδικά μετά την έναρξη του δεύτερου κύματος της πανδημίας και συνακόλουθα τα νέα περιοριστικά μέτρα. Σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι (47%) στην Κρήτη διέκοψαν (κυρίως προσωρινά) την εργασία τους κατά την πρώτη εφαρμογή μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, ενώ συνολικά έχει επιδεινωθεί η θέση περίπου 70% του εργατικού δυναμικού της Κρήτης. Οι απολαβές μειώθηκαν (κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων) για το 39% του εργατικού δυναμικού της Κρήτης, ενώ μετά το πρώτο κύμα της πανδημίας και το άνοιγμα της αγοράς εν όψει θερινής περιόδου, περίπου το 1/3 από εκείνους που είχαν τεθεί σε κατάσταση αναστολής εργασίας δεν επανέκαμψαν στη θέση τους. Το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν είναι ιδιαίτερα υψηλό (24%). Η μείωση απολαβών ήταν ευρύτερη στους αυτοαπασχολούμενους/επιχειρηματίες με ή χωρίς προσωπικό. Το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων βρέθηκαν αντιμέτωπες με μειώσεις στο ωράριο λειτουργίας τους (70%) και κατά συνέπεια μείωση του τζίρου τους (για περίπου 9 στις 10 επιχειρήσεις), σε σχέση με το 2019. Επίσης, σε ένα ποσοστό 40% οι επιχειρήσεις της Κρήτης μείωσαν των αριθμό των εργαζομένων τους και αντίστοιχα και το μισθολογικό κόστος. Ο κλάδος του τουρισμού και εστίασης, κινητήριος δύναμη του νησιού τα χρόνια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, φαίνεται να πλήττεται περισσότερο από κάθε άλλο κλάδο. Συγκεκριμένα εμφανίζεται με τους περισσότερους εργαζόμενους του να αναγκάζονται σε αναστολή της εργασίας τους, ενώ μειώθηκε ο τζίρος για παραπάνω από 95% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω κλάδο. Μεγάλες είναι και οι επιπτώσεις στον κλάδο του λιανεμπορίου. Στη συνολική εικόνα, έχουμε μια σαφή ύφεση της κατάστασης των επιχειρήσεων σε όλους τους κλάδους. Το 26,5% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, δηλαδή η επιβίωσή τους είναι οριακή. Οι επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι είναι αδύνατον να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους άγγιξαν το 8%. Διαπιστώθηκε επίσης μια τάση αύξησης της μισθωτής εργασίας έναντι της αυτοαπασχόλησης. Εμφανίζεται αύξηση ~6% στο ποσοστό των επιχειρήσεων με έναν ή περισσοτέρους εργαζομένους (Έρευνα Επιχειρήσεων {ΕΕ} 2019: 48% έναντι ΕΕ 2020: 54%) και ταυτόχρονα ιδίου μεγέθους μείωση του ποσοστού των προσωπικών / ατομικών επιχειρήσεων (ΕΕ 2019: 38% έναντι ΕΕ 2020: 32%). Αυτό ενδέχεται να αποτυπώνει τη δυσκολία επιβίωσης των μικρομεσαίων κι ειδικά των προσωπικών επιχειρήσεων και να σηματοδοτεί την εμφάνιση μιας τάσης μετατροπής των αυτοαπασχολούμενων σε υπαλλήλους. Συνοψίζοντας, οι επιχειρήσεις της Κρήτης, στην πλειονότητά τους μικρομεσαίες, ατομικές / προσωπικές και οικογενειακές ή οικογενειακής λογικής, απευθυνόμενες στον τοπικό πληθυσμό, φάνηκε ότι επλήγησαν σφοδρά λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Πως επικοινωνεί η Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου με την επιχειρηματική κοινότητα του νησιού για την αξιοποίηση των δεδομένων των ερευνών;
Η Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης διεξάγει, σε ετήσια βάση, έρευνα τόσο στο εργατικό δυναμικό όσο και στις επιχειρήσεις. Αυτό μας επιτρέπει να έχουμε μια σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα, σε ετήσια βάση, για την κατάσταση των πραγμάτων στις επιχειρήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι για το 2020, ως προς την Έρευνα των Επιχειρήσεων, η έρευνα πεδίου (fieldwork) διήρκησε από 9/11/2020 έως 25/11/2020, εν μέσω κατάστασης μέτρων προστασίας έναντι της πανδημίας (lockdown). Στο πλαίσιο της έρευνας επιχειρήσεων προσεγγίστηκαν περίπου 1.480 επιχειρήσεις, εκ των οποίων n=996 δέχτηκαν να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο (υψηλός βαθμός απόκρισης της τάξεως του ~67%), παρά τις πολύ δύσκολες συνθήκες. Αυτό εκτιμούμε ότι καταδεικνύει τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει δομηθεί, με τα χρόνια, από μεριάς των Επιχειρήσεων ως προς τον Περιφερειακό Μηχανισμό. Επίσης, με τις Επιχειρήσεις επικοινωνούμε και μέσω των σχετικών διαβουλεύσεων που οργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης. Στην πιο πρόσφατη (προ πανδημίας), δια ζώσης διαβούλευση που οργάνωσε η Περιφέρεια στις 18/4/2019, είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε και να συζητήσουμε ευρήματα της έρευνας μας και προτάσεις μας για στοχευμένες παρεμβάσεις, μεταξύ άλλων, και σε εκπροσώπους εργαζομένων αλλά και παραγωγικών φορέων και επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, σημαντικό είναι να επισημανθεί εδώ, ότι ακολουθούμε πολιτική ανοικτών δεδομένων (open access policy). Συγκεκριμένα όλα τα ευρήματα της έρευνας μας, τα παραδοτέα και οι Ετήσιες Εκθέσεις δημοσιοποιούνται στο website του Περιφερειακού Μηχανισμού (βλ. https://mpaecrete.soc.uoc.gr) ενώ επικοινωνούνται στο ευρύτερο κοινό (συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων) μέσω των Δελτίων Τύπου που δημοσιοποιεί η Περιφέρεια κάθε χρόνο, περιλαμβάνοντας και το link για κάθε Ετήσια Έκθεση (για την Έκθεση του 2020 βλ. https://mpaecrete.soc.uoc.gr/wp-content/uploads/2021/04/Deliverable_2_4_final_web2.pdf ). Κάθε ενδιαφερόμενος λοιπόν έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί αναλυτικά για όλα τα ευρήματα των ερευνών μας.

Ποιά η συμβολή του «Επιμορφωτικού Προγράμματος για τη σύνδεση Πρωτογενούς και Τουριστικού Τομέα», στη νέα εργασιακή κατάσταση στην Κρήτη;
Όπως γνωρίζετε, η Περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης ξεκινούν την υλοποίηση του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος, μεγάλης κλίμακος, το οποίο σχεδιάστηκε με βάση τα δεδομένα της Διάγνωσης Αναγκών του Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη και ιδίως στη βάση της Ετήσιας Έκθεσης του 2020, στην οποία (μεταξύ άλλων) αποτυπώνονται αναλυτικά τα ευρήματα της έρευνας μας για τις επιπτώσεις της πανδημίας σε εργαζομένους, ανέργους και επιχειρήσεις. Ειδικά για την νέα εργασιακή κατάσταση, που χαρακτηρίζεται από ραγδαία αύξηση της ανεργίας (μεταβολή της τάξεως του 45,5% μέσα σε ένα χρόνο) και ένταση της επισφάλειας και της ευαλωτότητας, αξίζει να επισημάνουμε τα ακόλουθα: Μετά από μια περίοδο βελτίωσης που καταγράφηκε τα αμέσως προηγούμενα χρόνια, το 2020 διαπιστώνεται επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών και των συνθηκών στην τοπική αγορά εργασίας και στην οικονομία. Τα χαρακτηριστικά της νέας κρίσης είναι διαφορετικά, καθώς πλήττονται ακόμη και κλάδοι όπως η εστίαση και ο τουρισμός (που μαζί με όμορους κλάδους αποτελούν περίπου το 50% της οικονομικής δραστηριότητας στην Κρήτη), οι οποίοι είχαν αντεπεξέλθει στην χρηματοοικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας και σημείωναν θετικές επιδόσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν την συντριπτική πλειονότητα, φάνηκε ότι πλήττονται αφενός λόγω των (back-to-back) περιοριστικών μέτρων της πανδημίας και αφετέρου λόγω δομικών προβλημάτων που διευρύνθηκαν με την πανδημία. Μάλιστα, για αρκετές από αυτές οι προοπτικές εμφανίζονται δυσοίωνες. Η ανεργία έχει αυξηθεί κατακόρυφα μέσα σε ένα χρόνο και, λόγω των προβλημάτων του επιχειρηματικού κόσμου, η εξέλιξή της τα επόμενα χρόνια καθίσταται απρόβλεπτη.
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, το (ερευνητικά θεμελιωμένο) Επιμορφωτικό Πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της απασχολησιμότητας και παραγωγικότητας των επιμορφούμενων – ωφελούμενων και ευρύτερα στο να συμβάλει στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης, με έμφαση στα ζητήματα της κοινωνικής- επαγγελματικής ενσωμάτωσης και της οικονομικής ανάπτυξης. Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα έχει ως σκοπό:
• την επιμόρφωση εργαζόμενων και ανέργων
-δυνάμει εργαζόμενων στον αγροτο-κτηνοτροφικό τομέα και στον τομέα του τουρισμού και
• την υποστήριξη-ενδυνάμωση της (ζωτικής σημασίας) σύνδεσης Πρωτογενούς και Τουριστικού Τομέα στην Κρήτη, μέσω της πρόσκτησης γνώσεων και της ανάπτυξης οριζόντιων και εξειδικευμένων δεξιοτήτων των επιμορφούμενων.
Όπως επισημαίνει και ο Περιφερειάρχης Κρήτης κος Σταύρος Αρναουτάκης, «Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ….. είναι το πρώτο σε μια σειρά στοχευμένων πολιτικών που σχεδιάζουμε, αξιοποιώντας τα ευρήματα του Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη. Ενδυναμώνουμε και στηρίζουμε τους δύο παραγωγικούς τομείς της τοπικής οικονομίας, βελτιώνοντας την κατάρτιση των εργαζομένων τους, συμβάλλοντας παράλληλα στην οικονομική τους ανάπτυξη.»
Αυτός είναι και ο βασικότερος στόχος και συνακόλουθα η δυνητική συμβολή του Επιμορφωτικού Προγράμματος (https://agro-tourism-training-roc.uoc.gr), που σχεδιάστηκε με προτεραιότητα στις ανάγκες εργαζόμενων και ανέργων, όπως αυτές αναδείχθηκαν από την διάγνωση αναγκών (needs assessment) του Περιφερειακού Μηχανισμού.

Ποιές οι νέες δεξιότητες που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη του επιχειρείν από τους νέους;
Στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα δίνουμε έμφαση στην ανάπτυξη και επικαιροποίηση τόσο οριζόντιων όσο και εξειδικευμένων – θεματικών δεξιοτήτων (soft & specialized skills).
Οι δεξιότητες αυτές, που αφορούν ειδικά τον πρωτογενή και τον τουριστικό τομέα, αλλά και την σύνδεση των δυο αυτών κρίσιμων τομέας οικονομικής δραστηριότητας στην Κρήτη, αναμένεται να αναπτυχθούν μέσα από τις 10 θεματικές ενότητες (modules), διάρκειας 10 ωρών έκαστη, οι οποίες θα διδαχθούν από εξειδικευμένους επιστήμονες – επιμορφωτές, που προέρχονται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το ΕΛΜΕΠΑ, το ΙΤΕ και τον ιδιωτικό τομέα, ενώ στη διάρκεια της επιμόρφωσης θα έχουμε και προσκεκλημένους ομιλητές. Οι ενότητες αυτές εδράζονται στην προσέγγιση competence based (συνδέονται δηλαδή άμεσα με την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων) και είναι οι ακόλουθες: Αγορά Εργασίας και Οριζόντιες, Οργανωτικές, Επιχειρηματικές και Διοικητικές Ικανότητες / Συμβουλευτική και Ενεργοποίηση – Ενδυνάμωση των ατόμων με όρους coaching και mentoring (έμφαση στην οριζόντια διάσταση της Συμβουλευτικής) / Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω της Επικοινωνίας και των Αρχών της Ποιοτικής Εξυπηρέτησης του Πελάτη & Διαχείριση Παραπόνων, Αντιρρήσεων και Συγκρούσεων στο χώρο εργασίας / Αγροτική Επιχειρηματικότητα / Management, υπηρεσίες και ρυθμιστικό πλαίσιο τουρισμού / Ανάληψη πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητα / Τυποποίηση – Προδιαγραφές – Πρότυπα Ποιότητας για αγροτικά προϊόντα / Εξαγωγικό Marketing / Ικανότητες Επικοινωνίας και Διαπραγμάτευσης στην εργασία και το επιχειρείν / Κοινωνική Οικονομία.
Επίσης ως προς τις νέες δεξιότητες για το επιχειρείν έχουμε λάβει υπόψη μας και πολύ πρόσφατες μελέτες, όπως του Work Economic Forum και του McKinsey Global Institute για τα επαγγέλματα και δεξιότητες του μέλλοντος, ενός μέλλοντος του οποίου (μεταξύ άλλων) παραδειγματικό σήμα διαφαίνεται ότι θα είναι η έλευση και η εξελικτική καθηγεμονία της ψηφιακής οικονομίας. Οι τάσεις που διαμορφώνονται σε διεθνές επίπεδο αναδεικνύουν ότι τα επόμενα χρόνια η προσφορά απασχόλησης και το επιχειρείν αναμένεται να αυξηθεί σε θέσεις εργασίας που θα σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες, την τεχνητή νοημοσύνη, την ψηφιοποίηση και την αυτοματοποίηση ενώ την ίδια στιγμή, αναμένεται να μειωθεί σε παραδοσιακές μορφές απασχόλησης όπως (μεταξύ άλλων) η γραμματειακή υποστήριξη και η ανειδίκευτη εργασία (World Economic Forum, 2020). Στο πλαίσιο αυτό, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα νέων δεξιοτήτων, όπως η αναλυτική σκέψη και η καινοτομία, η κριτική σκέψη και οι ικανότητες problem-solving, η ηγεσία, η δημιουργικότητα και η ευελιξία, ενώ και η γνώση αξιοποίησης νέων τεχνολογιών, προγραμματισμού, σχεδιασμού και digital marketing, αναμένεται να προτεραιοποιηθούν τα επόμενα χρόνια (World Economic Forum, 2020). Ταυτόχρονα, η ίδια η οικονομική δραστηριότητα αλλάζει μορφή συμπαρασύροντας και τις σχετιζόμενες θέσεις εργασίας, καθώς το ηλεκτρονικό εμπόριο και η «οικονομία της παράδοσης στο σπίτι» φαίνεται να προωθείται με γοργούς ρυθμούς, με αποτέλεσμα την μείωση των θέσεων εργασίας στην απασχόληση που σχετίζεται με το παραδοσιακό λιανεμπόριο και επαύξηση εκείνων που συμπληρώνουν τον κύκλο του ηλεκτρονικού εμπορίου (διανομείς, διαλογείς, εργαζόμενοι στον τομέα των logistics κτλ) (McKinsey Global Institute, 2021). Η επιτάχυνση της (αναγκαστικής) μετάβασης από έναν τομέα απασχόλησης σε έναν άλλο και συνακόλουθα οι μετασχηματισμοί στο επιχειρείν αναμένεται να ενδυναμωθούν περισσότερο μέσω της επένδυσης σε δεξιότητες – κατάρτιση και συνακόλουθα σε reskilling.

Ποιες οι επόμενες δράσεις του Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης της Αγοράς;
Ως προς τις επόμενες δράσεις μας, έχουμε ήδη ξεκινήσει την έρευνα για το Ανθρώπινο Δυναμικό για το 2021 και θα συνεχίσουμε με την Έρευνα των Επιχειρήσεων. Η Ετήσια Έκθεση για την δεύτερη χρονιά της πανδημίας, το 2021, θα ολοκληρωθεί και θα υποβληθεί στην Περιφέρεια το Γενάρη του 2022, και εν συνεχεία θα δημοσιοποιηθεί. Η συγκεκριμένη Ετήσια Έκθεση του 2021 θα μας επιτρέψει, λαμβάνοντας υπόψη και την Έκθεση του 2020, να έχουμε μια πληρέστερη εικόνα για τις μεταβολές που έχουν επέλθει σε αγορά εργασίας και οικονομία στην Κρήτη, λόγω της πανδημίας. Επιπρόσθετα, το Γενάρη του 2022, θα υποβάλλουμε στην περιφέρεια το επικαιροποιημένο (και βασισμένο στη διάγνωση αναγκών του 2021) Πρόγραμμα – Πλαίσιο Κατάρτισης- Reskilling αλλά και επικαιροποιημένες και ερευνητικά θεμελιωμένες προτάσεις πολιτικής (evidence – based policy proposals).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Νίκος Παπαδάκης είναι Καθηγητής και Διευθυντής του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας & Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ) στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι Αναπληρωτής Διευθυντής του Κέντρου Ερευνών και Μελετών για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΚΕΜΕ-Π.Κ.) και Distinguished Visiting Professor στην Academy of Globalization & Education Policy (AGEP) του Zhengzhou University (ZZU) της Κίνας, όπως και Μέλος του Επιστημονικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). Επιπρόσθετα είναι Μέλος του Standing Group “Political Culture” του European Consortium of Political Research (ECPR). Έχει διατελέσει Special Adviser στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2011- 2013). Συνεργάζεται με το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε) της Κύπρου (ως μέλος Επιτροπών Εξωτερικής Αξιολόγησης Προγραμμάτων Σπουδών ΑΕΙ), με την ΕΕΤΑΑ, το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ και το ESRC-funded Research Centre “LLAKES” του UCL-IoE. Διετέλεσε μέλος του Education & Training Coordination Group (ETCG/ 2006-2010) όπως και του Standing Group on Indicators & Benchmarks (SGIB/2007-2012) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέλος (2008- 2011) του Advisory Board του UNDP/ RCPAR (Regional Centre for Public Administration Reform). Έχει διατελέσει Επισκέπτης Καθηγητής στη Faculty of Policy & Society του University of London/ IoE (σήμερα UCL-IoE) και Επισκέπτης Καθηγητής στο Zhengzhou University (ZZU) της Κίνας. Έχει δημοσιεύσει 165 μελέτες, στα αγγλικά, γαλλικά, κινέζικα και ελληνικά. Επίσης έχει συγγράψει 10 επιστημονικά βιβλία – μονογραφίες στα ελληνικά και αγγλικά και έχει επιμεληθεί άλλους 10 συλλογικούς τόμους, ενώ έχει συμμετάσχει (είτε ως Επιστημονικός Υπεύθυνος, είτε ως Ερευνητής- Επιστημονικός Συνεργάτης) σε 46 (κυρίως ερευνητικά) Προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πηγή 8ο τεύχος ΚΡΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω