Σχέδιο νόμου απόκτησης άδειας οδήγησης

Την Τρίτη 1 Ιουνίου 2021 και ώρα 16.00, ολοκληρώνεται η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος και διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία».
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ:
ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 Αντικείμενο, Άρθρο 2 Σκοπός, Άρθρο 3 Ορισμοί.
ΜΕΡΟΣ Β’
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 4 Γενικές ρυθμίσεις εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ
Άρθρο 5 Ειδική θεωρητική εκπαίδευση, Άρθρο 6 Ύλη θεωρητικής εκπαίδευσης, Άρθρο 7 Θεωρητική εξέταση, Άρθρο 8 Επιτηρητές θεωρητικής εξέτασης, Άρθρο 9 Διεξαγωγή θεωρητικής εξέτασης, Άρθρο 10 Δειγματοληπτικός έλεγχος ταυτοπροσωπίας υποψήφιων οδηγών και οδηγών, Άρθρο 11 Θεωρητική εξέταση ατόμων που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτικήεκπαίδευση, ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και όσων δεν γνωρίζουν τηνελληνική γλώσσα, Άρθρο 12 Θεωρητική εξέταση κωφών και βαρήκοων υποψήφιων οδηγών και οδηγών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
Άρθρο 13 Πρακτική εκπαίδευση, Άρθρο 14 Πρακτική δοκιμασία, Άρθρο 15 Διεξαγωγή πρακτικής δοκιμασίας υποψήφιων οδηγών και οδηγών, Άρθρο 16 Οπτικοακουστική καταγραφή πρακτικής δοκιμασίας, Άρθρο 17 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αδειών Οδήγησης «Τέθριππο».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΣ
Άρθρο 18 Μητρώο Εξεταστών, Άρθρο 19 Μητρώο Εποπτών, Άρθρο 20 Απομακρυσμένη Εποπτεία, Άρθρο 21 Αποζημίωση Εξεταστών, Εποπτών, και μελών Επιτροπής Εποπτείας και Ενστάσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Άρθρο 22 Σύσταση Τμήματος με τίτλο «Τμήμα Εποπτείας Εξετάσεων Αδειών Οδήγησης Οχημάτων», Άρθρο 23 Κριτήρια και Αποτελέσματα Αξιολόγησης, Άρθρο 24 Διαδικασία υποβολής ενστάσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Άρθρο 25 Ίδρυση ιδιωτικών κέντρων αξιολόγησης ικανότητας και προετοιμασίας οδήγησης για άτομα με κινητικά προβλήματα.
ΜΕΡΟΣ Γ’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Άρθρο 26 Χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας σε όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος και διαδικασία χαρακτηρισμού του ως ιστορικού ενδιαφέροντος, Άρθρο 27 Όροι κυκλοφορίας οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, Άρθρο 28 Στοιχεία κυκλοφορίας οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, Άρθρο 29 Τεχνικός έλεγχος, Άρθρο 30 Τέλη κυκλοφορίας οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος.
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31 Κυρώσεις και διοικητικά πρόστιμα, Άρθρο 32 Εξουσιοδοτικές διατάξεις, Άρθρο 33 Μεταβατικές διατάξεις, Άρθρο 34 Καταργούμενες διατάξεις, Άρθρο 35 Έναρξη ισχύος.


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω